Hromadné žaloby

Dne 10. dubna 2024 byl ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním, který nyní míří do Senátu. Lze tedy očekávat, že zákon začne platit již ve druhé polovině letošního roku. V této souvislosti doporučujeme klientům provést revizi interních procesů a smluvní dokumentace, aby preventivně eliminovali potencionální rizika, která by byla způsobilá k vymáhání nároků zákazníků cestou hromadné žaloby.

Jaké změny přinesla novela energetického zákona, účinná od 1.1.2024 do smluvních vztahů se zákazníky?

Monika Hauznerová zrekapitulovala nejzásadnější změny ve smluvních vztazích se zákazníky, které od 1. ledna 2024 přinesla novela energetického zákona.

Monika Hauznerová je novou vedoucí advokátkou kanceláře Urban & Hejduk

Monika Hauznerová posílila tým vedoucích advokátů v advokátní kanceláři Urban & Hejduk.

SHRNUTÍ ZMĚN V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V DŮSLEDKU PŘIJETÍ TZV. KONSOLIDAČNÍHO BALÍČKU

Od 1. 1. 2024 se v důsledku přijetí tzv. konsolidačního balíčku mění celá řada pravidel v oblasti daní a poplatků.

PF 2024

Advokátní kancelář Urban & Hejduk jmenovala nové vedoucí advokáty

Zuzana Ottová a Petr Souček byli advokátní kanceláří Urban & Hejduk jmenováni do pozice vedoucích advokátů, a to s účinností od 1. října 2023.

Zákoník práce – co se od 1. října 2023 mění

Jak jsme Vás nedávno informovali, v některých oblastech pracovního práva nás čekají změny. Novela zákoníku práce (a některých dalších zákonů) byla před několika dny vyhlášena ve Sbírce zákonů, známe tedy její finální podobu. Většina změn bude účinná od 1. 10. 2023.

Advokátní kancelář Urban & Hejduk jmenovala nové vedoucí advokáty

Daniel Truxa a Jakub Valenta byli advokátní kanceláří Urban & Hejduk jmenováni do pozice vedoucích advokátů, a to s účinností od 1. července 2023.

ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Do Senátu aktuálně míří z Poslanecké sněmovny vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů. S ohledem na urgenci potřeby transpozice odpovídající směrnice EU lze očekávat, že návrh zákona bude projednán a v brzké době přijat.

Možnost využití evropského grantu při registraci ochranné známky

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví („EUIPO“) spustil dne 23. ledna 2023 svůj grantový program nazvaný Fond pro MSP Ideas Powered for business („Fond“). Tento grantový program je určený pro malé a střední podniky („MSP“) usazené v EU a slouží zejména (nikoliv však výlučně) ke kompenzaci části nákladů na registrační poplatky spojené s přihlášením ochranné známky nebo průmyslového vzoru.

Důležité změny v oblasti spotřebitelského práva

6. ledna 2023 nabývá účinnosti novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, která mění některá pravidla při prodeji zboží a poskytování služeb spotřebitelům. Všichni obchodníci, kteří mají na straně kupující spotřebitele, by tak měli zbystřit. Následkem nesplnění zákonných požadavků je nejen sankce ze strany dozorového orgánu, ale také možnost zákazníka od smlouvy odstoupit nebo se domáhat určení její neplatnosti.

Advokátní kancelář Urban & Hejduk je velmi doporučovanou kanceláří v anketě Právnická firma roku 2022

7. listopadu 2022 proběhlo vyhlášení každoroční ankety „Právnická firma roku 2022“, ve které jsou oceňovány advokátní kanceláře působící na českém trhu právních služeb. Naše kancelář se umístila hned ve třech kategoriích

Dotkne se vás novela zákona o evidenci skutečných majitelů?

Od 1. 10. 2022 platí nová pravidla pro evidování skutečných majitelů českých právnických osob. Zásadní změnou, kterou do zákona o evidenci skutečných majitelů přinesla novela č. 245/2022 Sb., je změna definice tzv. materiálního skutečného majitele, kterým se nově rozumí „každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání“.

Znovu a lépe k dokazování v disciplinárním řízení ve sportovním spolku

Měla by v disciplinárním řízení ve sportovním prostředí pro dokazování platit zásada tzv. „comfortable satisfaction“, nebo je potřeba vždy respektovat konkrétní pravidlo stanovené příslušnými disciplinárními předpisy daného spolku? René Cienciala a Vojtěch Jiraský se této otázce věnují v aktuálním článku publikovaném na epravo.cz

CHYSTANÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

Vážení klienti, dovolujeme si Vás informovat o plánovaných změnách zákoníku práce. Legislativní proces je na úplném počátku, novela prozatím ještě ani nezamířila do Poslanecké sněmovny, a nelze tedy vyloučit její další úpravy. Rádi bychom Vám nicméně již teď přiblížili, jaké změny nás v pracovním právu pravděpodobně čekají.

Hledáme posilu na pozici paralegal/praktikant

Naše advokátní kancelář Urban & Hejduk hledá do svého týmu studenta/studentku práv na pozici paralegal/praktikant.

ČIPS uspořádal druhý ročník konference Prague Sports Law Day

Dne 24. března 2022 proběhla na Právnické fakultě Univerzity Karlovy konference Prague Sports Law Day 2022, kterou pořádala nově zakládaná platforma ČIPS. Ta v sobě skrývá Český institut práva sportovního, který plánuje sdružovat členy české juristické obce se zájmem o sportovní právo. Mezi zakládající členy institutu patří i naši kolegové Marek Hejduk, René Cienciala a Veronika Rudolfová.

Mezinárodní konference ICC Prague Arbitration Day 2022

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 9:30 hod. se v Hotelu Marriott (V Celnici 8, Praha 1) uskuteční již čtvrtý ročník mezinárodní arbitrážní konference ICC Prague Arbitration Day 2022 („PAD“) s hlavním tématem: „How to succeed in arbitration on paper and in reality?“

Účinky reorganizačního plánu na zajištění pohledávky zástavním právem zřízeným třetí osobou

Tento článek se zabývá závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR publikovaného v minulém roce pod sp. zn. 29 Cdo 567/2019, kterým Nejvyšší soud ČR vyloučil aplikaci § 356 odst. 3 insolvenčního zákona na zástavní dlužníky zajišťující reorganizačním plánem dotčenou pohledávku věřitele za insolvenčním dlužníkem. Na rozdíl od spoludlužnictví a ručení soud připustil zánik zajištění pohledávky zástavním právem k majetku třetích osob v závislosti na obsahu reorganizačního plánu.

Prohlášení advokátní kanceláře Urban & Hejduk v zastoupení hráče Ondřeje Kúdely k ukončení mezinárodní sportovní arbitráže CAS

Hráč Ondřej Kúdela obdržel potvrzující informaci od svých právních zástupců, že skotské orgány činné v trestním řízení proti němu nebudou podnikat žádné kroky ohledně incidentu s hráčem Glenem Kamarou během zápasu Evropské ligy UEFA mezi týmy Rangers FC a SK Slavia Praha dne 18. března 2021.

Náhrada škody cestujícím v letecké dopravě v případě zrušení letu

Tento článek se zabývá problematikou spojenou s uplatněním nároků cestujících v letecké dopravě na náhradu škody v případě zrušení letu vyplývající z Nařízení ES č. 261/2004 (dále „Nařízení“), a to ve světle nového rozhodnutí Nejvyššího soudu v ČR ze dne 24. 6. 2021, sp. zn. 25 Cdo 1271/2021 (dále jen „Rozhodnutí“), v jehož důsledku se práva cestujících na náhradu škody částečně rozšiřují.

Jmenování nového partnera pro mezinárodní řešení sporů a sportovní právo

Urban & Hejduk s potěšením oznamuje jmenování Reného Ciencialy novým partnerem advokátní kanceláře, a to s účinností od 1. ledna 2022. René se posouvá do nové pozice ze své role vedoucího mezinárodní desky a bude zodpovědný za mezinárodní spory a arbitráže, ochranu investic a sportovní právo.

Upevňujeme naši pozici v oblasti energetiky a nově jsme získali ocenění i v oblasti restrukturalizace a insolvence.

1. listopadu 2021 byly vyhlášeny výsledky 14. ročníku Právnické firmy roku. Hodnotitelé nás už počtvrté za sebou zařadili mezi doporučované kanceláře v oblasti „Energetiky a Energetických projektů“ a nově byl tým partnera Jakuba Jirovce oceněn i v oblasti „Restrukturalizace a insolvence“.

Povinnosti vlastníka jednotky vůči osobě odpovědné za správu domu

Vlastnictví jednotky neznamená jen neomezené právní panství nad ní, nese s sebou totiž i povinnosti vůči ostatním vlastníkům. Víte, jaká oprávnění má osoba odpovědná za správu domu, nejčastěji společenství vlastníků (dále jen „SVJ“), vůči Vám jako vlastníkovi? V případě, že si nejste jisti odpovědí na tuto otázku, doporučuji přečíst následující článek.

Advokátní kancelář Urban & Hejduk posiluje svůj právní tým o čtyři nové členy týmu

V druhé polovině roku 2021 kancelář rozšířila svůj právní tým o nové kolegy, a tím upevnila svou pozici v oblastech, na které se dlouhodobě zaměřuje. Jedná se především o oblast řešení sporů, která je od počátku jednou z dominantních specializací advokátní kanceláře.

Následky porušení notifikační povinnosti

Jak má postupovat rozhodce vůči stranám rozhodčího řízení, pokud si je vědom okolnosti, jež by mohla vyvolat pochybnosti o jeho nepodjatosti? Je možné zrušit rozhodčí nález kvůli porušení notifikační povinnosti rozhodce? Těmito a dalšími otázkami se zabýváme ve světle recentní české i zahraniční judikatury.

René Cienciala vystoupí na Letní škole sportovního práva

Tento víkend se koná již 6. ročník Letní školy sportovního práva pořádané spolkem Common Law Society a Centrem mimosoudního řešení sporů Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Pronajímáte nebytový prostor k účelu bydlení? Pozor na rizika s tím spojená!

Od účinnosti současného občanského zákoníku, došlo oproti koncepci pojmu „byt“, jak ji známe z dřívější právní úpravy obsažené v zákoně o vlastnictví bytů, k četným vítaným změnám.

Prolomení absolutního zákazu odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky

Ústavní soud se ve svém nedávném rozhodnutí zabýval otázkou, zda a za jakých okolností může zaměstnavatel odstoupit od konkurenční doložky po dobu trvání pracovního poměru, a to i bez udání důvodu.

Podporujeme Linku bezpečí, podpořte ji i vy

Naše advokátní kancelář se stala partnerem Linky bezpečí, která pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů. Linka je k dispozici 24 hodin denně a v průměru se na ni obrátí 400 dětí každý den.

Novela zákona o zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit

Dnešním dnem nabývá účinnosti návrh novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, tzv. kurzarbeitu. Novela má pomoci zachovat pracovní místa po dobu dočasně zhoršené situace na trhu práce a zavádí nový institut „příspěvek v době částečné práce“.

Slavnostní křest knihy Ztracená léta – Příběh hokejového zločinu

Za účasti legend českého hokeje a předsedy Senátu Parlamentu České republiky jsme se zúčastnili slavnostního křtu knihy Ztracená léta – Příběh hokejového zločinu, která mapuje zatčení a odsouzení našich prvních hokejových mistrů světa v březnu 1950, těsně před odletem k obhajobě titulu na mistrovství světa v Londýně.

Nejvyšší správní soud konstatoval nezákonnost uzavření vnitřních sportovišť, bazénů a saun

Naše advokátní kancelář v zastoupení pěti provozovatelů vnitřních sportovišť, fitness center, bazénů a saun ve spolupráci s Českou komorou fitness podala v dubnu 2021 Nejvyššímu správnímu soudu návrh na zrušení části opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým byl zakázán provoz vnitřních sportovišť, bazénů a saun. Včera dal NSS navrhovatelům za pravdu a konstatoval nezákonnost uzavření vnitřních prostor sportovišť.

Charitativní cyklojízda Na kole dětem

V Hlučíně odstartoval 12. ročník charitativní cyklojízdy Na kole dětem. Naše kancelář podporuje tento projekt, jehož cílem je za 10 dnů jízdy přes celou naši zemi vybrat peníze pro onkologicky nemocné děti. Přidejte se do pelotonu i vy, na pár kilometrů, nebo na celou etapu.

Náklady na právní zastoupení v mimosoudní fázi

Tento článek ve svém úvodu nabízí stručné shrnutí přiznání náhrady nákladů na právní zastoupení civilním soudem a dále se zabývá problematikou uplatnění nákladů na právní zastoupení v mimosoudní fázi.

Prohlášení advokátní kanceláře Urban & Hejduk v zastoupení hráče Ondřeje Kúdely k rozhodnutí Odvolací komise UEFA

Hráč Ondřej Kúdela ve středu 26. května 2021 v podvečer obdržel rozhodnutí Odvolací komise UEFA ohledně incidentu s hráčem Glenem Kamarou během zápasu Evropské ligy UEFA mezi týmy Rangers FC a SK Slavia Praha dne 18. března 2021.

Hledáme posilu do týmu International Desk

Do týmu International Desk hledáme studenty nebo koncipienty se zaměřením na řešení sporů, arbitráže a sportovní právo.

René Cienciala je nově zapsaným rozhodcem

René Cienciala je od 1. května 2021 rozhodcem zapsaným na seznamu u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Doplnění návrhu na zrušení části opatření Ministerstva zdravotnictví

Daniel Truxa, zastupující Českou komoru fitness a další subjekty, dnes podal u Nejvyššího správního soudu doplnění návrhu, kterým reaguje na nové opatření MZČR, které bylo i přes výhrady NSS vydáno znovu v nezměněné podobě.

Implementace modelového zákona UNCITRAL o rozhodčím řízení do českého právního řádu

Platforma YCAP sdružující mladé právníky se zájmem o arbitráž v ČR, kterou spoluzakládal náš advokát René Cienciala, přichází s iniciativou rozvoje českého rozhodčího řízení tak, aby odpovídalo mezinárodním standardům a reflektovalo vývoj, ke kterému v posledních desetiletích došlo ve vyspělých jurisdikcích.

Náš advokát René Cienciala v rozhovoru pro DVTV o případu hráče Ondřeje Kúdely

Jaké argumenty na obranu hráče Kúdely René Cienciala předložil? Jaké budou další kroky? Podívejte se na rozhovor pro DVTV.

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k testování zaměstnanců

Nejvyšší správní soud dnes vydal rozhodnutí, v němž poukázal na nezákonnost již zrušeného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které nařizovalo zaměstnancům přesný postup při pozitivním výsledku testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Prohlášení advokátní kanceláře Urban & Hejduk v zastoupení hráče Ondřeje Kúdely k rozhodnutí Kontrolní, etické a disciplinární komise UEFA

Hráč Ondřej Kúdela dnes obdržel rozhodnutí Kontrolní, etické a disciplinární komise UEFA ohledně jeho incidentu s hráčem Glenem Kamarou během zápasu Evropské ligy UEFA mezi týmy Rangers FC a SK Slavia Praha dne 18. března 2021.

Návrh na zrušení části opatření Ministerstva zdravotnictví

Advokátní kancelář Urban & Hejduk v zastoupení pěti provozovatelů vnitřních sportovišť, fitness center, bazénů a saun ve spolupráci s Českou komorou fitness podala v úterý 13. 4. 2021 Nejvyššímu správnímu soudu návrh na zrušení části opatření Ministerstva zdravotnictví.

Je opatření Ministerstva zdravotnictví diskriminační?

Česká komora fitness, zastoupená naším advokátem Danielem Truxou, ve čtvrtek poslala Ministerstvu zdravotnictví předžalobní výzvu, v níž žádá, aby vládní opatření nediskriminovala jejich odvětví.

Elektronická komunikace a jednání v pracovních vztazích

Široká odborná veřejnost se již delší dobu shoduje na tom, že by bylo vhodné (a z hlediska praxe i žádoucí) nastavit možnost doručování pracovněprávních dokumentů tak, aby bylo možné co nejvíce dokumentů doručovat elektronicky uživatelsky snesitelným způsobem.

Podmínky nového dotačního programu COVID - 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes zveřejnilo očekávanou výzvu k novému dotačnímu programu COVID 2021 („program COVID 2021“), která stanovuje podmínky k podávání žádostí o podporu v rámci tohoto programu. Žádost bude možné podávat od 12. 4. 2021 do 31. 5. 2021.

Portál pro podávání žádostí o příspěvky za covid testy spuštěn

Od 1. dubna 2021 mohou podnikatelé a OSVČ podávat žádosti o uhrazení příspěvku na samoodběrové covid testy, které zakoupili v souvislosti s povinným testováním, prostřednictvím portálu https://www.samotesty-covid.cz/.

Prohlášení advokátní kanceláře Urban & Hejduk v zastoupení SK Slavia Praha k běžícímu vyšetřování UEFA

Dnešního dne vyšetřující inspektor UEFA vyslechl hráče Ondřeje Kúdelu k incidentům, které se odehrály během a po zápasu SK Slavia Praha a Rangers FC při osmifinále UEFA Evropské ligy dne 18. března 2021. Klub i hráč nyní budou čekat na závěry inspektora a na případný další postup orgánů UEFA.

Další rozšíření povinnosti testování zaměstnanců

S účinností od 24. března 2021 se opět mění mimořádné opatření MZČR týkající se povinnosti zaměstnavatelů testovat své zaměstnance. Poté, co byl okruh povinných zaměstnavatelů rozšířen o firmy zaměstnávající alespoň 10 zaměstnanců, budou nyní povinni testovat i ti podnikatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance.

Ochrana osobních údajů při testování zaměstnanců

V souvislosti s testováním zaměstnanců zpracovávají zaměstnavatelé osobní údaje včetně údajů týkajících se zdravotního stavu. Jaké povinnosti jsou s tím spojené? Jaké záznamy musí zaměstnavatelé uchovávat a po jakou dobu?

Rozšíření povinného testování zaměstnanců na malé firmy

Vláda odsouhlasila změnu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se rozšiřuje povinné testování zaměstnanců i na malé firmy s minimálním počtem 10 zaměstnanců.

Příspěvek pro osoby v karanténě a izolaci

4. března 2021 schválil Senát návrh zákona, kterým se zavádí mimořádný příspěvek 370,- Kč denně při nařízené karanténě či izolaci („Příspěvek“), a to zpětně od 1. 3. 2021.

Urban & Hejduk sponzoruje ICC Prague Arbitration Day 2021

Advokátní kancelář Urban & Hejduk sponzoruje jedinečnou českou arbitrážní konferenci ICC Prague Arbitration Day 2021, kterou spolupořádá ICC Česká republika, jejímž jsme členem, a Mezinárodní rozhodčí soud Mezinárodní obchodní komory (ICC International Court of Arbitration).

Povinné testování zaměstnanců

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví jsou od dnešního dne všichni zaměstnavatelé s minimálním počtem 250 zaměstnanců povinni své zaměstnance testovat na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Od pátku 5. března se k nim pak musejí přidat i zaměstnavatelé, kteří mají více jak 50 zaměstnanců.

Změny v povinnosti nošení ochranných prostředků

Od pondělí 1. března 2021 platí nová pravidla týkající se vnitřních i venkovních míst, na kterých bude vyžadována ochrana dýchacích cest. Kde a jakým způsobem se chránit si přečtěte v našem článku.

Kompenzační bonus pro rok 2021

Senát včera schválil návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 („Bonus“) a norma tak čeká jen na podpis prezidenta. Jaké zásadní změny Bonus oproti dosavadnímu kompenzačnímu bonusu přináší?

Nový systém státních podpor

Vláda na svém pondělním jednání schválila návrh nového zákona o kompenzačním bonusu, který zavádí zcela odlišnou koncepci od doposud poskytované formy podpory. Návrh by měl být v následujících dnech projednán Sněmovnou.

Evidence skutečných majitelů a nové sankce

1. června letošního roku nabyde účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů („Zákon o evidenci“), který reaguje na požadavky evropské směrnice proti praní špinavých peněz (tzv. 5. Anti Money Laundering směrnice). Nová právní úprava mj. umožňuje sankcionovat zanedbávání povinnosti korporace zapsat své skutečné majitele do evidence.

Kontroly v ubytovacích zařízeních a možné sankce

Minulý víkend vláda zpřísnila svým opatřením omezení pohybu. Nově mohou ubytování v ubytovacích zařízeních využívat jen lidé na služební cestě, kterou musí doložit potvrzením zaměstnavatele nebo objednávkou zákazníka. Možné jsou cesty do vlastních rekreačních objektů, ale pouze v případě, že se jedná o členy jedné domácnosti.

Rozšíření okruhu žadatelů o COVID nájemné III

V pátek 15. 1. 2021 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 3. výzvu upravující podmínky pro čerpání nároku na podporu z programu COVID – Nájemné, která bude žadatelům poskytnuta za 4. čtvrtletí roku 2020. Oproti předchozím výzvám přináší tato výzva několik novinek.

Rekordní pokuta za rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení

Na konci měsíce září loňského roku informoval Úřad pro ochranu osobních údajů („Úřad“) o případu, v němž vyměřil dosud nejvyšší sankci ve výši 6.000.000,- Kč za rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Případ přináší náhled Úřadu na aktivitu, která představuje běžnou praxí mnoha společností.

Rozšíření spolupráce s Aliancí Grimaldi

Advokátní kancelář Urban & Hejduk navázala další formu spolupráce s mezinárodní aliancí Grimaldi. Od počátku měsíce října byla do bruselské pobočky Grimaldi Alliance vyslána koncipientka advokátní kanceláře Urban & Hejduk, Andrea Drozdíková, aby společně s dalšímu členy tamějšího týmu Grimaldi Alliance spolupracovala na projektech pro Evropskou komisi.

Přístup do datové schránky u monistických a.s. po 1. 1. 2021

Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích. Jednou ze stěžejních součástí této novely je rovněž změna vnitřního uspořádání akciové společnosti s monistickou strukturou. Jelikož nově dochází ke zrušení pozice statutárního ředitele jakožto statutárního orgánu akciové společnosti, přechází od nového roku pravomoci statutárního ředitele na správní radu akciové společnosti, která se tak stává zároveň řídícím i kontrolním orgánem společnosti.

Paušální daň pro živnostníky

Dne 4. prosince 2020 podepsal prezident republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se zavedením institutu tzv. paušální daně. S účinností od 1. ledna 2020 budou mít živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nově možnost vyřešit hned trojí odvody do státního rozpočtu jedinou platbou za pomoci jediného formuláře.

Náš specialista na mezinárodní spory spoluzakládá platformu YCAP

Vedoucí mezinárodní desky advokátní kanceláře Urban & Hejduk a náš specialista na mezinárodní spory, René Cienciala, spoluzaložil platformu YCAP – Young Czech Arbitration Professionals, která sdružuje odborníky specializované na arbitráž v České republice.

Zvláštní povinnosti člena statutárního orgánu při úpadku obchodní korporace od 1. 1. 2020

Rozsáhlá novela zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), která nabyde účinnosti k 1. 1. 2021, přináší podstatné změny mj. i v oblasti obecných ustanovení zákona.

Jak správně ukončit pracovní poměr se zaměstnancem

V souvislosti s probíhající pandemií covid-19 musí řada podnikatelů bohužel řešit mnohdy nevyhnutelné a složité otázky personální, včetně propouštění svých zaměstnanců. Ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem je přitom oblastí, v níž podle našich zkušeností mnoho podnikatelů-zaměstnavatelů často chybuje.

Programy pomoci pro subjekty postižené pandemií

Vláda na včerejší tiskové konferenci představila nové podpůrné programy pro podnikatele a jiné subjekty bezprostředně zasažené aktuálními omezujícími opatřeními.

Právní aspekty práce z domova

V současné době probíhající druhá vlna pandemie covid-19 a měnící se vládní opatření s nejvyšší pravděpodobností povedou opět k situaci, kdy značná část zaměstnavatelů bude nucena své zaměstnance znovu „umístit“ k výkonu práce z domova (tzv. home office).

Urban & Hejduk posiluje tým o specialistu na mezinárodní spory

Advokátní kancelář Urban & Hejduk posiluje svůj právní tým o zkušeného advokáta Reného Ciencialu specializujícího se na komplexní řešení sporů, včetně mezinárodní obchodní, investiční a sportovní arbitráže.

Partnerství s aliancí Grimaldi

Advokátní kancelář Urban & Hejduk je novým členem mezinárodní aliance nezávislých advokátních kanceláří Grimaldi a stala se tak exkluzivním partnerem pro český trh. Jako zakládající člen aliance Collegium, která působí rovněž na Slovensku a v Maďarsku, tak advokátní kancelář Urban & Hejduk významně rozšiřuje svojí mezinárodní spolupráci.

Vládní balíček opatření

Poslanecká sněmovna včera schválila vládní balíček opatření, které mají za účel pomoci ekonomice postižené pandemií COVID-19.

Jak na povinné lékařské prohlídky ve stavu nouze

Jak provádět lékařské prohlídky nově nastupujících zaměstnanců a získávat zdravotní průkazy, když praktičtí lékaři omezují své ordinační hodiny pouze pro akutní pacienty? Ve stavu nouze lze obojí nahradit čestným prohlášením, jehož vzor tvoří přílohu usnesení vlády č. 214 ze dne 15. března 2020.

Liberační daňový balíček

Vláda České republiky na svém jednání dne 16. března 2020 schválila tzv. „Liberační daňový balíček“, který by měl ulevit podnikatelům v současné tíživé situaci formou prominutí příslušenství daně a správního poplatku.

Aktuální informace ke koronaviru

Dne 12. března 2020 vyhlásila vláda České republiky nouzový stav, který byl (a nadále je) konkretizován dílčími usneseními vlády (krizovými opatřeními). Není pochyb o tom, že stávající situace má nepříznivý dopad i do podnikatelské činnosti všech subjektů bez rozdílu zaměření.

Praxe v Urban a Hejduk

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vybrala naši kancelář do projektu „Odborná praxe – praxe v advokátních kancelářích ve spolupráci s ČAK". V rámci tohoto volitelného předmětu se studenti 4. a 5. ročníku měli pod vedením určeného školitele v co největší míře zapojit do chodu advokátní kanceláře a vyzkoušet si jak činnosti právní, tak i organizačně - administrativní.