Je opatření Ministerstva zdravotnictví diskriminační?

Česká komora fitness, zastoupená naším advokátem Danielem Truxou, ve čtvrtek poslala Ministerstvu zdravotnictví předžalobní výzvu, v níž žádá, aby vládní opatření nediskriminovala jejich odvětví.

Elektronická komunikace a jednání v pracovních vztazích

Široká odborná veřejnost se již delší dobu shoduje na tom, že by bylo vhodné (a z hlediska praxe i žádoucí) nastavit možnost doručování pracovněprávních dokumentů tak, aby bylo možné co nejvíce dokumentů doručovat elektronicky uživatelsky snesitelným způsobem.

Podmínky nového dotačního programu COVID - 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes zveřejnilo očekávanou výzvu k novému dotačnímu programu COVID 2021 („program COVID 2021“), která stanovuje podmínky k podávání žádostí o podporu v rámci tohoto programu. Žádost bude možné podávat od 12. 4. 2021 do 31. 5. 2021.

Portál pro podávání žádostí o příspěvky za covid testy spuštěn

Od 1. dubna 2021 mohou podnikatelé a OSVČ podávat žádosti o uhrazení příspěvku na samoodběrové covid testy, které zakoupili v souvislosti s povinným testováním, prostřednictvím portálu https://www.samotesty-covid.cz/.

Prohlášení advokátní kanceláře Urban & Hejduk v zastoupení SK Slavia Praha k běžícímu vyšetřování UEFA

Dnešního dne vyšetřující inspektor UEFA vyslechl hráče Ondřeje Kúdelu k incidentům, které se odehrály během a po zápasu SK Slavia Praha a Rangers FC při osmifinále UEFA Evropské ligy dne 18. března 2021. Klub i hráč nyní budou čekat na závěry inspektora a na případný další postup orgánů UEFA.

Další rozšíření povinnosti testování zaměstnanců

S účinností od 24. března 2021 se opět mění mimořádné opatření MZČR týkající se povinnosti zaměstnavatelů testovat své zaměstnance. Poté, co byl okruh povinných zaměstnavatelů rozšířen o firmy zaměstnávající alespoň 10 zaměstnanců, budou nyní povinni testovat i ti podnikatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance.

Ochrana osobních údajů při testování zaměstnanců

V souvislosti s testováním zaměstnanců zpracovávají zaměstnavatelé osobní údaje včetně údajů týkajících se zdravotního stavu. Jaké povinnosti jsou s tím spojené? Jaké záznamy musí zaměstnavatelé uchovávat a po jakou dobu?

Rozšíření povinného testování zaměstnanců na malé firmy

Vláda odsouhlasila změnu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se rozšiřuje povinné testování zaměstnanců i na malé firmy s minimálním počtem 10 zaměstnanců.

Příspěvek pro osoby v karanténě a izolaci

4. března 2021 schválil Senát návrh zákona, kterým se zavádí mimořádný příspěvek 370,- Kč denně při nařízené karanténě či izolaci („Příspěvek“), a to zpětně od 1. 3. 2021.

Urban & Hejduk sponzoruje ICC Prague Arbitration Day 2021

Advokátní kancelář Urban & Hejduk sponzoruje jedinečnou českou arbitrážní konferenci ICC Prague Arbitration Day 2021, kterou spolupořádá ICC Česká republika, jejímž jsme členem, a Mezinárodní rozhodčí soud Mezinárodní obchodní komory (ICC International Court of Arbitration).

Povinné testování zaměstnanců

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví jsou od dnešního dne všichni zaměstnavatelé s minimálním počtem 250 zaměstnanců povinni své zaměstnance testovat na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Od pátku 5. března se k nim pak musejí přidat i zaměstnavatelé, kteří mají více jak 50 zaměstnanců.

Změny v povinnosti nošení ochranných prostředků

Od pondělí 1. března 2021 platí nová pravidla týkající se vnitřních i venkovních míst, na kterých bude vyžadována ochrana dýchacích cest. Kde a jakým způsobem se chránit si přečtěte v našem článku.

Kompenzační bonus pro rok 2021

Senát včera schválil návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 („Bonus“) a norma tak čeká jen na podpis prezidenta. Jaké zásadní změny Bonus oproti dosavadnímu kompenzačnímu bonusu přináší?

Nový systém státních podpor

Vláda na svém pondělním jednání schválila návrh nového zákona o kompenzačním bonusu, který zavádí zcela odlišnou koncepci od doposud poskytované formy podpory. Návrh by měl být v následujících dnech projednán Sněmovnou.

Evidence skutečných majitelů a nové sankce

1. června letošního roku nabyde účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů („Zákon o evidenci“), který reaguje na požadavky evropské směrnice proti praní špinavých peněz (tzv. 5. Anti Money Laundering směrnice). Nová právní úprava mj. umožňuje sankcionovat zanedbávání povinnosti korporace zapsat své skutečné majitele do evidence.

Kontroly v ubytovacích zařízeních a možné sankce

Minulý víkend vláda zpřísnila svým opatřením omezení pohybu. Nově mohou ubytování v ubytovacích zařízeních využívat jen lidé na služební cestě, kterou musí doložit potvrzením zaměstnavatele nebo objednávkou zákazníka. Možné jsou cesty do vlastních rekreačních objektů, ale pouze v případě, že se jedná o členy jedné domácnosti.

Rozšíření okruhu žadatelů o COVID nájemné III

V pátek 15. 1. 2021 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 3. výzvu upravující podmínky pro čerpání nároku na podporu z programu COVID – Nájemné, která bude žadatelům poskytnuta za 4. čtvrtletí roku 2020. Oproti předchozím výzvám přináší tato výzva několik novinek.

Rekordní pokuta za rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení

Na konci měsíce září loňského roku informoval Úřad pro ochranu osobních údajů („Úřad“) o případu, v němž vyměřil dosud nejvyšší sankci ve výši 6.000.000,- Kč za rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Případ přináší náhled Úřadu na aktivitu, která představuje běžnou praxí mnoha společností.

Rozšíření spolupráce s Aliancí Grimaldi

Advokátní kancelář Urban & Hejduk navázala další formu spolupráce s mezinárodní aliancí Grimaldi. Od počátku měsíce října byla do bruselské pobočky Grimaldi Alliance vyslána koncipientka advokátní kanceláře Urban & Hejduk, Andrea Drozdíková, aby společně s dalšímu členy tamějšího týmu Grimaldi Alliance spolupracovala na projektech pro Evropskou komisi.

Přístup do datové schránky u monistických a.s. po 1. 1. 2021

Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích. Jednou ze stěžejních součástí této novely je rovněž změna vnitřního uspořádání akciové společnosti s monistickou strukturou. Jelikož nově dochází ke zrušení pozice statutárního ředitele jakožto statutárního orgánu akciové společnosti, přechází od nového roku pravomoci statutárního ředitele na správní radu akciové společnosti, která se tak stává zároveň řídícím i kontrolním orgánem společnosti.

Paušální daň pro živnostníky

Dne 4. prosince 2020 podepsal prezident republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se zavedením institutu tzv. paušální daně. S účinností od 1. ledna 2020 budou mít živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nově možnost vyřešit hned trojí odvody do státního rozpočtu jedinou platbou za pomoci jediného formuláře.

Náš specialista na mezinárodní spory spoluzakládá platformu YCAP

Vedoucí mezinárodní desky advokátní kanceláře Urban & Hejduk a náš specialista na mezinárodní spory, René Cienciala, spoluzaložil platformu YCAP – Young Czech Arbitration Professionals, která sdružuje odborníky specializované na arbitráž v České republice.

Zvláštní povinnosti člena statutárního orgánu při úpadku obchodní korporace od 1. 1. 2020

Rozsáhlá novela zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), která nabyde účinnosti k 1. 1. 2021, přináší podstatné změny mj. i v oblasti obecných ustanovení zákona.

Jak správně ukončit pracovní poměr se zaměstnancem

V souvislosti s probíhající pandemií covid-19 musí řada podnikatelů bohužel řešit mnohdy nevyhnutelné a složité otázky personální, včetně propouštění svých zaměstnanců. Ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem je přitom oblastí, v níž podle našich zkušeností mnoho podnikatelů-zaměstnavatelů často chybuje.

Programy pomoci pro subjekty postižené pandemií

Vláda na včerejší tiskové konferenci představila nové podpůrné programy pro podnikatele a jiné subjekty bezprostředně zasažené aktuálními omezujícími opatřeními.

Právní aspekty práce z domova

V současné době probíhající druhá vlna pandemie covid-19 a měnící se vládní opatření s nejvyšší pravděpodobností povedou opět k situaci, kdy značná část zaměstnavatelů bude nucena své zaměstnance znovu „umístit“ k výkonu práce z domova (tzv. home office).

Urban & Hejduk posiluje tým o specialistu na mezinárodní spory

Advokátní kancelář Urban & Hejduk posiluje svůj právní tým o zkušeného advokáta Reného Ciencialu specializujícího se na komplexní řešení sporů, včetně mezinárodní obchodní, investiční a sportovní arbitráže.

Partnerství s aliancí Grimaldi

Advokátní kancelář Urban & Hejduk je novým členem mezinárodní aliance nezávislých advokátních kanceláří Grimaldi a stala se tak exkluzivním partnerem pro český trh. Jako zakládající člen aliance Collegium, která působí rovněž na Slovensku a v Maďarsku, tak advokátní kancelář Urban & Hejduk významně rozšiřuje svojí mezinárodní spolupráci.

Vládní balíček opatření

Poslanecká sněmovna včera schválila vládní balíček opatření, které mají za účel pomoci ekonomice postižené pandemií COVID-19.

Jak na povinné lékařské prohlídky ve stavu nouze

Jak provádět lékařské prohlídky nově nastupujících zaměstnanců a získávat zdravotní průkazy, když praktičtí lékaři omezují své ordinační hodiny pouze pro akutní pacienty? Ve stavu nouze lze obojí nahradit čestným prohlášením, jehož vzor tvoří přílohu usnesení vlády č. 214 ze dne 15. března 2020.

Liberační daňový balíček

Vláda České republiky na svém jednání dne 16. března 2020 schválila tzv. „Liberační daňový balíček“, který by měl ulevit podnikatelům v současné tíživé situaci formou prominutí příslušenství daně a správního poplatku.

Aktuální informace ke koronaviru

Dne 12. března 2020 vyhlásila vláda České republiky nouzový stav, který byl (a nadále je) konkretizován dílčími usneseními vlády (krizovými opatřeními). Není pochyb o tom, že stávající situace má nepříznivý dopad i do podnikatelské činnosti všech subjektů bez rozdílu zaměření.

Praxe v Urban a Hejduk

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vybrala naši kancelář do projektu „Odborná praxe – praxe v advokátních kancelářích ve spolupráci s ČAK". V rámci tohoto volitelného předmětu se studenti 4. a 5. ročníku měli pod vedením určeného školitele v co největší míře zapojit do chodu advokátní kanceláře a vyzkoušet si jak činnosti právní, tak i organizačně - administrativní.