Příspěvek pro osoby v karanténě a izolaci

4. března 2021 schválil Senát návrh zákona, kterým se zavádí mimořádný příspěvek 370,- Kč denně při nařízené karanténě či izolaci („Příspěvek“), a to zpětně od 1. 3. 2021.

Nárok na Příspěvek budou mít zaměstnanci, kterým vznikl nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr, a to z důvodu nařízené karantény či izolace související nikoli pouze s onemocněním COVID-19, ale i s ostatními infekčními nemocemi. Příspěvek nebude naopak příslušet zaměstnancům, kterým byla karanténa nařízena v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovních nebo služebních cest.

Příspěvek ve výši 370,- Kč bude vyplácený za každý kalendářní den strávený v karanténě, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů. V rámci jedné nařízené karantény tak bude moci zaměstnanec získat částku až do výše 5.180,- Kč. Pokud by však součet Příspěvku a náhrady příjmu přesáhl 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, výše Příspěvku se o tento rozdíl sníží.

Příspěvek bude možné nárokovat v období od 1. března do 30. dubna 2021 a zaměstnanci bude vyplácen vždy společně s náhradou příjmu. Zaměstnavatel bude oprávněn si vyplacenou částku odečíst v rámci odvodů pojistného na sociální zabezpečení. Příspěvek bude rovněž osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a nebude ani možné jej postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.