Advokátní kancelář Urban & Hejduk jmenovala nové vedoucí advokáty

Daniel Truxa a Jakub Valenta byli advokátní kanceláří Urban & Hejduk jmenováni do pozice vedoucích advokátů, a to s účinností od 1. července 2023.

Daniel Truxa

vstupuje do nové pozice vedoucího advokáta jako dlouholetý spolupracující advokát Urban & Hejduk, specializující se na oblast soudního, správního a rozhodčího řízení, práva nemovitostí a stavebnictví (včetně energetického sektoru) či závazkového práva pro podnikatelský sektor. V rámci své dlouholeté praxe zastupoval klienty před obecnými, správními i rozhodčími soudy, jakož i správními úřady (včetně např. SEI, ERÚ) v řadě komplikovaných sporů, zejména v oblasti náhrady škody, stavebnictví, energetiky, strojírenství, sporů z akvizičních smluv, sporů ze smluv o dílo a kupních smluv, pracovního práva, jakož i dalších řízení obchodněprávního, občanskoprávního či správněprávního charakteru. Součástí právního týmu advokátní kanceláře Urban & Hejduk je Daniel už od roku 2015.

Jakub Valenta

zahájil spolupráci s advokátní kanceláří Urban & Hejduk teprve na začátku roku 2023, nicméně navázal tak na předchozí desetiletou praxi ve významných advokátních kancelářích. Jakub má rozsáhlé zkušenosti při poskytování komplexního právního poradenství klientům v rámci jejich podnikatelských aktivit, do kterých spadá zejména smluvní agenda , zastupování klientů ve složitých soudních sporech, v insolvenčních řízeních včetně zastupování ve věřitelských orgánech, i v řízeních před správními úřady, poskytování právního poradenství a zastupování při akvizicích obchodních společností i závodů na straně prodávajících i na straně kupujících v hodnotách v řádu stovek milionů korun. Poradenství a zastupování při realizaci přeměn obchodních společností a restrukturalizací podnikatelských seskupení jakož i ve sporech mezi společníky obchodních společností. V advokátní kanceláři Urban & Hejduk se Jakub i nadále věnuje oblastem práva občanského a obchodního, zejména právu obchodních společností, fúzím a akvizicím, sporné smluvní agendě a insolvenčnímu právu. 

Oba noví vedoucí advokáti jsou zkušenými členy právního týmu a jejich posun na vyšší pozici je oceněním jejich přínosu pro kancelář Urban & Hejduk. Z pozice vedoucích advokátů se budou oba aktivně podílet na vedení pracovních týmů kanceláře, což přispěje k ještě efektivnějšímu poskytování právních služeb klientům na nejvyšší úrovni.

Urban & Hejduk je vyhledávanou advokátní kanceláří především v oblastech energetiky, soudních sporů a rozhodčích řízení, restrukturalizací a insolvencí, fúzí a akvizic nebo nemovitostí a stavebního práva.


 

Urban & Hejduk, advokátní kancelář

Kontaktujte nás

Daniel Truxa

Vedoucí advokát

+420 226 207 507
daniel.truxa@urbanhejduk.cz

Jakub Valenta

Vedoucí advokát

+420 226 207 507
jakub.valenta@urbanhejduk.cz