Advokátní kancelář Urban & Hejduk posiluje svůj právní tým o čtyři nové členy týmu

V druhé polovině roku 2021 kancelář rozšířila svůj právní tým o nové kolegy, a tím upevnila svou pozici v oblastech, na které se dlouhodobě zaměřuje. Jedná se především o oblast řešení sporů, která je od počátku jednou z dominantních specializací advokátní kanceláře.

S novou posilou a zkušeným advokátem Janem Lukovským kancelář definitivně rozšiřuje portfolio služeb o trestněprávní agendu. Jan Lukovský má mnohaleté zkušenosti v obhajobě a zastupování poškozených v trestním řízení a několik let působil jako asistent soudce na Nejvyšším soudě v senátech se specializací v oblasti práva nemovitostí, závazkového práva a hospodářské kriminality. Vzhledem ke své praxi v justici se dále věnuje přípravě mimořádných opravných prostředků a rovněž zpracovávání právních analýz a stanovisek.

Dalším novým členem týmu je Kateřina Palkovská, advokátní koncipientka, která pracovala v mezinárodní kanceláři působící v rámci velké čtyřky, kde se primárně zaměřovala na řešení sporů a závazkové právo. Během studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity absolvovala několik zahraničních studijních pobytů, a to na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, University of Bergen v Norsku a na University of New South Wales v Sydney. V rámci svého studijního pobytu v Sydney pracovala Kateřina také jako právní asistentka v australském centru pro mezinárodní rozhodčí řízení (ACICA). Ve své právní praxi se zabývá řešením sporů včetně rozhodčího řízení, ochranou zahraničních investic a závazkovým právem. Kateřina Palkovská posílí tým mezinárodní desky pod vedením vedoucího mezinárodního desky a advokáta kanceláře Urban & Hejduk René Ciencialy.

Sportovní právo je další ze specializací, na kterou se kancelář dlouhodobě zaměřuje. V této oblasti se stává novou posilou kanceláře advokátní koncipientka Veronika Rudolfová. Veronika pracovala ve státní správě, na Ministerstvu financí a Národní sportovní agentuře. Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze získala specializační modul v oblasti zdravotnického práva a působila v Kanceláři ombudsmana pro zdraví. Dále si jako obor pro svoji diplomovou i rigorózní práci zvolila finanční právo s důrazem na právo rozpočtové, dotační a sportovní. V rámci své koncipientské praxe se věnuje primárně sportovnímu právu, se zaměřením na sportovní arbitráže pod vedením advokáta Reného Ciencialy, dále dotační právo, spolkové právo, ale také insolvenční právo a soudní spory.

Čtvrtou posilou kanceláře je advokátní koncipientka Eva Hubičková. Eva má několikaletou právní praxi ve významném českém podniku se státní účastí a v advokátní kanceláři zaměřené na německy mluvící klienty. V rámci své právní praxe se věnuje zejména zastupování klientů v řízení před soudy a správními orgány, vymáhání pohledávek, občanskému a pracovnímu právu.

Advokátní kancelář Urban & Hejduk vstoupila na trh v lednu 2015. Její plynule rostoucí tým zahrnuje 23 právníků. Kancelář se profiluje především v oblasti soudních sporů a arbitráží, energetiky, fúzí a akvizic, insolvence, sportovního práva, oblasti nemovitostí a stavebního práva. V oboru energetiky se pak v odborných žebříčcích pravidelně umisťuje mezi oceňovanými kancelářemi.

Advokátní kancelář má dlouholetou praxi s mezinárodním přesahem. Od roku 2015 je součástí středoevropské aliance nezávislých advokátních kanceláří Collegium a od roku 2020 působí jako exkluzivní partner pro český trh v rámci mezinárodní aliance Grimaldi.