Možnost využití evropského grantu při registraci ochranné známky

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví („EUIPO“) spustil dne 23. ledna 2023 svůj grantový program nazvaný Fond pro MSP Ideas Powered for business („Fond“). Tento grantový program je určený pro malé a střední podniky („MSP“) usazené v EU a slouží zejména (nikoliv však výlučně) ke kompenzaci části nákladů na registrační poplatky spojené s přihlášením ochranné známky nebo průmyslového vzoru.

V následujícím příspěvku Vás provedeme základními informacemi, které je potřeba vědět pro úspěšné uplatnění žádosti o grant z tohoto fondu.

Kdo může žádat o tento grant?

Grant z tohoto fondu je určený pro MSP, kterými jsou:

  • Střední podniky, které zaměstnávají pod 250 zaměstnanců, mají roční obrat roven či nižší 50 mil. EUR a roční zisk roven nebo nižší 43 mil. EUR
  • Malé podniky, které zaměstnávají pod 50 zaměstnanců a roční obrat, stejně jako roční zisk, mají roven či nižší 10 mil. EUR
  • Mikro podniky, které zaměstnávají pod 10 zaměstnanců a roční obrat, stejně jako roční zisk, mají roven či nižší 2 mil. EUR

Výše uvedené podniky se kvalifikují pro podání žádosti o grant z Fondu.

Kolik grant činí?

Na základě žádosti může MSP mimo jiné získat až 1.000 EUR na částečnou kompenzaci nákladů na správní poplatky za ochranné známky nebo průmyslového vzoru.

Poskytnutí grantu z Fondu je založeno na zásadě spolufinancování, a tedy grant jako takový vždy pokrývá pouze část poplatku. Obecně, se poplatky v tomto ohledu rozpadají do dvou skupin, a to na:

  • Poplatky za ochranné známky a průmyslové vzory registrované buď u příslušného úřadu členského státu nebo u EUIPO, kdy se proplácí 75 % poplatku
  • Poplatky za ochranné známky a průmyslové vzory registrované u Světové organizace duševního vlastnictví („WIPO“) pro země mimo EU, kdy se proplácí 50 % poplatku

Jak grant získat?

Budeme od Vás potřebovat následující dokumenty a některé dílčí rámcové informace o Vaší činnosti, vše ostatní zařídíme za Vás: 

  • Osvědčení o registraci k DPH
  • Výpis z bankovního účtu (na který budete přijímat grant) obsahující název v položce vlastník účtu, IBAN číslo s kódem státu a BIC/SWIFT (oficiální vzor můžeme dodat)
  • Čestné prohlášení v souvislosti se zmocněním externího zástupce (oficiální vzor dodáme)

Jak grant vypadá a funguje?

Prostředky z Fondu se vyplácí na základě poukazu. Je zapotřebí nepodnikat žádné kroky k registraci ochranné známky nebo průmyslového vzoru, dokud není poukaz vystaven. Jakmile je kladně rozhodnuto o udělení grantu a je vystaven poukaz, lze začít s procesem registrace ochranné známky nebo průmyslového vzoru a tento dokončit na vlastní náklady.

Následně dochází k uplatnění poukazu prostřednictvím žádosti. Po vystavení poukazu je 6 měsíců na jeho uplatnění, jinak propadne.

Slovo na konec

Fond má svůj rozpočet omezený na 25 mil. EUR. Poskytování prostředků z Fondu funguje na principu „first come, first served,“ a je tedy dobré zvážit co možná nejdříve, jestli je pro Vás tento grant lákavý.

Pokud byste k tomuto grantovému programu měli již teď nějaké dotazy, rádi Vám je samozřejmě zodpovíme.

Současně budeme připraveni Vás plnohodnotně v procesu žádostí a registrací zastupovat.