Monika Hauznerová je novou vedoucí advokátkou kanceláře Urban & Hejduk

Monika Hauznerová posílila tým vedoucích advokátů v advokátní kanceláři Urban & Hejduk.

Monika má dlouholetou praxi v oblasti energetiky. Devět let se věnovala teplárenství a oblasti EPC služeb. Má zkušenosti s cenovou regulací v teplárenství, realizací veřejných zakázek na straně sektorového zadavatele. Více jak 7 let se pak věnovala odvětví elektroenergetiky a plynárenství, kde v rámci působení u významného obchodníka s elektřinou a plynem nastavovala obchodní podmínky a podílela se na přípravě zákaznické smluvní dokumentace pro všechny kategorie odběratelů (včetně velkoobchodu, smluv s chráněnými zákazníky, problematiky zprostředkování, řešení zákaznických sporů a vedení správních řízení před ERÚ, nastavování procesů REMIT reportingu, aplikace tzv. cenových stropů v praxi a kompenzačních mechanismů atd.). V rámci své předchozí praxe se věnovala i akvizicím v energetice a prováděním due dilligence v této souvislosti. Aktivně se věnovala i návrhům nové legislativy a jejich připomínkování. Monika má rovněž dlouholeté zkušenosti z oblasti pracovního práva a ochrany osobních údajů.

Advokátní kancelář Urban & Hejduk se od svého založení v roce 2015 stala vyhledávaným právním poradcem především v oblastech energetiky, soudních sporů a arbitráží, fúzí a akvizic, insolvencí a restrukturalizací, nemovitostí a stavebního práva i práva sportovního. Její plynule rostoucí tým dnes čítá více než 20 právníků. V oblasti právní regulace vztahů v energetice poskytuje komplexní právní služby. Mezi její klienty patří významní hráči v oblasti elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství a obnovitelných zdrojů energie. Urban & Hejduk se zaměřuje se na právní podporu klientů v rámci výstavby nových či modernizace stávajících energetických zdrojů a rozvodných soustav, obchodu s energiemi (elektřina, plyn, teplo, záruky původu a obdobné instrumenty) či energetickými komoditami. Své klienty zastupuje v řízeních před Energetickým regulačním úřadem, Státní energetickou inspekcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu či jinými správními orgány anebo soudy. Kancelář je zakládajícím členem středoevropské aliance Collegium a od roku 2020 výhradním českým reprezentantem v mezinárodní síti nezávislých advokátních kanceláří Grimaldi Alliance.

Urban & Hejduk, advokátní kancelář

Kontaktujte nás

Monika Hauznerová

Vedoucí advokátka

+420 226 207 507
monika.hauznerova@urbanhejduk.cz