Povinné testování zaměstnanců

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví jsou od dnešního dne všichni zaměstnavatelé s minimálním počtem 250 zaměstnanců povinni své zaměstnance testovat na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Od pátku 5. března se k nim pak musejí přidat i zaměstnavatelé, kteří mají více jak 50 zaměstnanců.

Povinnost testování a kdy s ní začít

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit pro své zaměstnance: (i) POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb; nebo (ii) testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou; a to
s frekvencí alespoň jedenkrát týdně.

Zaměstnavatelé musejí začít pravidelně testovat své zaměstnance od:

 • středy 3. 3. 2021 v případě zaměstnavatelů s min. počtem 250 zaměstnanců*, přičemž tito zaměstnanci musejí být otestováni do 12. 3. 2021;
 • pátku 5. 3. 2021 v případě zaměstnavatelů s počtem 50-249 zaměstnanců*, přičemž tito zaměstnanci musejí být otestováni do 15. 3. 2021.

* V případě, že má zaměstnavatel více poboček, jedná se o celkový počet zaměstnanců ve všech pobočkách.

Možné způsoby testování

Zaměstnavatelé musejí začít pravidelně testovat své zaměstnance od:

 • Využitím sítě POC antigenních center (seznam odběrových míst naleznete zde).
 • Zajištěním testování na pracovišti prostřednictvím certifikovaných poskytovatelů zdravotních služeb (v tomto případě doporučujeme, aby případné dohody o POC antigenním testování byly uzavírány především se smluvními poskytovateli zdravotních služeb, čímž odpadne nadbytečná administrativa a tito poskytovatelé mohou automaticky vykazovat výkon POC antigenního testování zdravotní pojišťovně).
 • Zakoupením antigenních testů (tzv. samotestování)
 1. seznam testů, které jsou na trhu dostupné, naleznete zde;
 2. průvodce MPO, jak při samotestování postupovat, včetně postupu likvidace testů, naleznete zde.

Úhrada testování

 • Testování v rámci POC antigenních center/ prostřednictvím certifikovaných poskytovatelů zdravotních služeb je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, přičemž zdravotní pojišťovna hradí každý test jednou za 3 dny.
 • Samotestování:
 1. stát přispěje na každý test 60,- Kč, kdy na každého zaměstnance/OSVČ proplatí max. 4 testy za měsíc, tj. celkem až 240,- Kč měsíčně na zaměstnance/OSVČ (zaměstnavatel může dle svého uvážení provádět testování častěji, avšak už plně na své náklady);
 2. testy se budou proplácet i u osob zaměstnaných na základě DPČ/DPP, pouze ale za podmínky jejich účasti na veřejném zdravotním pojištění;
 3. vyúčtování bude probíhat vždy jednou za měsíc, přičemž první vyúčtování za březen se uskuteční v dubnu;
 4. počty provedených testů se budou za příslušné období vykazovat prostřednictvím příslušného formuláře, který by měl být v současné době připravován zdravotními pojišťovnami; prozatím byl zveřejněn pouze vzor MPO, který je dostupný ke stažení zde.

Výjimky, u nichž se povinné testování nemusí provádět

 • zaměstnanci na home office;
 • osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní;
 • osoby, které nemají příznaky onemocnění a doloží negativní výsledek PCR nebo antigenního testu, který není starší než 48 hodin.

Zvláštní případy

 • zaměstnanci z regionálních poboček se mohou nechat otestovat sami v libovolném odběrovém místě;
 • zaměstnancům vykonávajícím práci mimo pracoviště je zaměstnavatel povinen umožnit podstoupit jeden z výše uvedených způsobů testování mimo pracoviště zaměstnavatele;
 • zaměstnanci, kteří v den testování nebudou přítomni na pracovišti, budou testováni v den jejich příchodu na pracoviště.

Povinnosti zaměstnanců v rámci povinného testování

Mimořádné opatření ukládá povinnosti zároveň i zaměstnancům, kteří jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit. V případě, že výsledek testování bude pozitivní, je zaměstnanec povinen:

 • bezodkladně uvědomit zaměstnavatele a opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště (pokud se testování provádělo na pracovišti), případně na pracoviště již nevstupovat;
 • uvědomit bezodkladně o výsledku testu praktického či závodního lékaře;
 • podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu. 

Úplné znění opatření zde.

Sankce

V případě porušení povinností vyplývajících z mimořádných opatření hrozí právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám pokuta až do výše 500.000,- Kč, a to i opakovaně. Zaměstnancům, kteří testování odmítnou podstoupit či nedodrží stanovený postup v případě pozitivního výsledku testování, může být uložena pokuta do výše 50.000,- Kč.

V případě jakýchkoli dotazů k výše uvedenému se neváhejte na nás obrátit.