Urban & Hejduk posiluje tým o specialistu na mezinárodní spory

Advokátní kancelář Urban & Hejduk posiluje svůj právní tým o zkušeného advokáta Reného Ciencialu specializujícího se na komplexní řešení sporů, včetně mezinárodní obchodní, investiční a sportovní arbitráže. René dříve působil jako seniorní právník ve významné česko-slovenské advokátní kanceláři a Urban & Hejduk v jeho osobě získává nového vedoucího své dynamicky se rozvíjející mezinárodní praxe.

Marek Hejduk, spoluzakládající partner advokátní kanceláře Urban & Hejduk, k tomu uvádí: "Příchod Reného je důležitým krokem na cestě k rozvoji naší mezinárodní praxe.V jeho osobě získává náš tým velice talentovaného specialistu s lokálně unikátními zkušenostmi získanými řešením právně či technicky komplikovaných sporů s mezinárodním prvkem. V této oblasti již máme několik významných mandátů a chceme ji dále rozšiřovat, a to i prostřednictvím našeho zapojení se do rychle rostoucí mezinárodní sítě Grimaldi Alliance."

Ve své praxi René Cienciala poskytuje komplexní právní poradenství českým i zahraničním klientům ve všech fázích soudního řízení i ve vnitrostátních a mezinárodních obchodních arbitrážích (např. ICC, LCIA, UNCITRAL). Má za sebou rovněž řadu arbitráží před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Klientům pomáhá při přípravě strukturovaných rozhodčích doložek, v řízeních o zrušení rozhodčích nálezů či při uznávání a výkonu cizích soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů v ČR. V oblasti sportovního práva má rozsáhlé zkušenosti jako člen Sboru rozhodců FAČR a jako advokát s mezinárodní sportovní arbitráží (CAS) nebo mezinárodními disciplinárními řízeními (UEFA). Zaměřuje se také na ochranu přeshraničních investic a má zkušenosti se zastupováním investora proti státu v investiční arbitráži (ICSID). Je aktivní jako rozhodce i v řadě profesních sdružení, mj. jako tajemník Arbitrážní komise ICC ČR. Kromě toho je jedním z mála českých absolventů prestižního ženevského LL.M. programu na mezinárodní řešení sporů (MIDS).

Advokátní kancelář Urban & Hejduk vstoupila na trh v lednu 2015. Její plynule rostoucí tým zahrnuje 18 právníků. V oblasti řešení sporů, která je od počátku jednou z dominantních specializací advokátní kanceláře, již zastupuje klienty ve více než 200 sporech. Je zakládajícím členem středoevropské aliance Collegium a na počátku roku 2020 se stala reprezentantem České republiky v mezinárodní síti nezávislých advokátních kanceláří Grimaldi Alliance.

Kontaktujte nás

René Cienciala

Vedoucí mezinárodní desky, advokát

+420 226 207 507
rene.cienciala@urbanhejduk.cz