ČIPS uspořádal druhý ročník konference Prague Sports Law Day

Dne 24. března 2022 proběhla na Právnické fakultě Univerzity Karlovy konference Prague Sports Law Day 2022, kterou pořádala nově zakládaná platforma ČIPS. Ta v sobě skrývá Český institut práva sportovního, který plánuje sdružovat členy české juristické obce se zájmem o sportovní právo. Mezi zakládající členy institutu patří i naši kolegové Marek Hejduk, René Cienciala a Veronika Rudolfová. 

Samotná akce spoluorganizovaná platformou ČIPS, advokátní kanceláří Urban & Hejduk a studentským spolkem Common Law Society přilákala pozornost desítek účastníků. Tím po dvouleté pandemické přestávce úspěšně navázala na první ročník konference (2019).

Prague Sports Law Day 2022 uvedl René Cienciala a přítomní řečníci, kteří jsou z většiny zakládajícími členy platformy ČIPS, se pak zaměřili na dvě hlavní témata – jednak princip smluvní stability ve sportu, jednak budoucnost sportu v ČR.

První tematický blok se konkrétně věnoval smluvní stabilitě ve vztazích mezi sportovci a kluby. Daniel Slanina (AK Brož, Sedlatý) problematiku uvedl a moderoval diskusi, kdy Jan Brodec (AK Brodec & Partners), coby rozhodce Court of Arbitration for Sport v Lausanne (CAS), nejprve představil problematiku neoprávněných výpovědí hráčských smluv ve fotbale a jurisdikci mezinárodní sportovní arbitráže spojené s aplikací švýcarského práva. Následně se David Kohout (Právnická fakulta Univerzity Karlovy) věnoval dopadům pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19) na obsah a trvání profesionálních smluv v kontextu „sportovních“ i obecně závazných právních předpisů. Marek Šmejkal (AC Sparta Praha fotbal) posléze představil změny v předpisech FIFA v důsledku aktuálního mezinárodního dění, a to ruské invaze na Ukrajinu. Nakonec Libor Zbořil (ARROWS ETL Global), coby prezident České asociace hokejistů, rozebral praktické dopady pandemie na specifické smluvní vztahy mezi hráči a kluby v hokejovém prostředí.

Diskusi v rámci druhého tematického bloku moderovala Veronika Rudolfová (AK Urban & Hejduk) a jejími hosty byli Ivo Lukš (právník a bývalý místopředseda Národní sportovní agentury) a Marek Jelínek (trenér české snowboardcrossové reprezentace). Zaměřili se na reflexi činnosti Národní sportovní agentury, její roli v českém sportu, chybějící zákon o sportu či na další dopady pandemie na sportovní prostředí.

Konference byla první z mnoha akcí Českého institutu práva sportovního, jehož hlavním cílem je podpora rozvoje sportovního práva v ČR, včetně prohlubování povědomí široké veřejnosti o řadě aspektů fenoménu.