Rozšíření okruhu žadatelů o COVID nájemné III

V pátek 15. 1. 2021 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 3. výzvu upravující podmínky pro čerpání nároku na podporu z programu COVID – Nájemné, která bude žadatelům poskytnuta za 4. čtvrtletí roku 2020. Oproti předchozím výzvám přináší tato výzva několik novinek.

Nová úprava:

  • o podporu mohou žádat nejen osoby, kterým byl na základě usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách; ale NOVĚ také podnikatelé, jejichž provozovny zůstaly otevřené, ale jimž v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly u provozovny tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 66 %;
  • oproti předchozím výzvám již není překážkou čerpání tzv. spřízněnost osob (tj. smluvní vztah mezi osobami blízkými, ovládající a ovládané, jednající ve shodě, vykonávající podstatný vliv apod.). Jedinou podmínkou je, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná;
  • pro čestné prohlášení pronajímatele není nadále vyžadován úředně ověřený podpis.

Výše poskytované podpory činí 50 % rozhodného nájemného za rozhodné období, tedy za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Žadatel může pro všechny své provozovny získat podporu v max. výši 10 mil. Kč, přičemž podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné se nesčítají.

Hlavními podmínkami pro získání podpory je:

  • existence nájemního vztahu k dané provozovně před 1. říjnem 2020;
  • úhrada min. 50 % rozhodného nájemného před podáním žádosti; rozhodným nájemným se rozumí celková souhrnná výše nájemného připadajícího na celé rozhodné období, stanovené existující nájemní smlouvou platnou a účinnou v rozhodném období a vztahující se pouze na prostor předmětné provozovny.

Žádosti bude možné podávat opět prostřednictvím informačního systému AIS MPO od 22. 1. 2021.

Pro žadatele, kteří již podávali žádost v rámci předchozí 2. výzvy, nabízí systém několik výhod. Jednak tyto osoby se nebudou muset opětovně registrovat a dále, pokud bylo žádosti vyhověno, je možné využít import dat (a to jak dat žadatele, tak i dat k jednotlivým provozovnám).

V případě zájmu o bližší informace k dané podpoře, či pomoc při podání žádosti, se na nás neváhejte obrátit.