Právní aspekty práce z domova

V současné době probíhající druhá vlna pandemie covid-19 a měnící se vládní opatření s nejvyšší pravděpodobností povedou opět k situaci, kdy značná část zaměstnavatelů bude nucena své zaměstnance znovu „umístit“ k výkonu práce z domova (tzv. home office). 

Právní úprava home office přitom klade na zaměstnavatele poměrně vysoké nároky. V první řadě je důležité upozornit, že zákoník práce institut home office jako takový víceméně neupravuje. Na výkon práce z domova se proto aplikuje obecná úprava zákoníku práce. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby zaměstnavatel v ideálním případě vydal vnitřní předpisy upravující bližší podmínky home office a zároveň se zaměstnanci uzavřel dohodu o výkonu práce z domova (dohodu i vnitřní předpis doporučujeme z toho důvodu, že na základě vnitřního předpisu nemohou být zaměstnancům stanoveny další povinnosti).

Při nastavování podmínek výkonu práce z domova je nutné vzít v úvahu specifika, které home office přináší, a věnovat pozornost především rozvržení pracovní doby, kontrole plnění úkolů zaměstnance, hrazení nákladů spojených s výkonem práce z domova a další

Zvláštní pozornost by měla být zaměstnavatelem věnována oblasti BOZP, neboť je základní povinností zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce. Povinnost přijímat opatření k předcházení rizikům a práci vhodným způsobem organizovat se vztahuje rovněž i na výkon práce z domova. Jinými slovy je povinností zaměstnavatele zajistit podmínky BOZP rovněž při výkonu práce v režimu home office.

Ačkoliv je v současné době home office pro mnohé zaměstnavatele efektivním nástrojem, jak se vypořádat s nástrahami probíhající pandemie, je třeba reflektovat specifika výkonu práce z domova a eliminovat rizika, která s sebou home office přináší. Neváhejte se na nás obrátit s žádostí o pomoc při nastavování podmínek výkonu práce z domova pro Vaše zaměstnance. Naši experti na pracovní právo mají v této oblasti letité zkušenosti a rádi Vám budou k dispozici.

Pro případné dotazy můžete kontaktovat našeho specialistu na pracovní právo Mgr. Přemysla Jirečka.