Nejvyšší správní soud konstatoval nezákonnost uzavření vnitřních sportovišť, bazénů a saun

Naše advokátní kancelář v zastoupení pěti provozovatelů vnitřních sportovišť, fitness center, bazénů a saun ve spolupráci s Českou komorou fitness podala v dubnu 2021 Nejvyššímu správnímu soudu návrh na zrušení části opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým byl zakázán provoz vnitřních sportovišť, bazénů a saun.

Navrhovatelé, provozující vnitřní sportoviště, bazény či sauny, původně požadovali zrušení opatření, to však bylo po týdnu nahrazeno opatřením novým, textově a obsahově však totožným s původním opatřením, a bylo tedy z procesních důvodů možné pouze zpětně požadovat konstatování nezákonnosti opatření. 

Soud dal navrhovatelům za pravdu. Náš advokát Daniel Truxa, který v případu zastupoval členy České komory fitness říká: „Podle rozhodnutí NSS je možné v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví regulovat vnitřní sportoviště, avšak v tom případě tak lze učinit jen zákazem styku osob podezřelých z nákazy s ostatními osobami. Za takové osoby nelze paušálně považovat kohokoliv. Pokud by měl plošný zákaz tohoto typu být vydán, muselo by se jednat o extrémní situaci, která musí být řešena vyhlášením nouzového stavu.“

Soudkyně Nejvyššího správního soudu Jitka Zavřelová, která se věcí zabývala, k této rozhodované věci uvedla: „Pokud jde o koupaliště a wellness zařízení, ta oproti sportovištím umožňuje omezit pandemický zákon za volnějších podmínek. Mimořádné opatření ovšem v této části, nebylo dostatečně odůvodněno. Nejvyšší správní soud přistupuje k přezkumu mimořádných opatření zdrženlivě, protože jeho úlohou je chránit jednotlivce před excesy veřejné správy, nikoliv opatření dotvářet či hledat optimální řešení. V dané věci je však nucen konstatovat, že odůvodnění v rozsahu několika vět poukazujících zcela obecně na omezení provozů a aktivit, u kterých zpravidla dochází k větší koncentraci návštěvníků či účastníků, je právě takovým excesem. Například nebyla zohledněna varianta poskytování saunovacích nebo wellness služeb jen uzavřeným skupinám ani velikost provozoven. Nebylo také zřejmé, proč profesionální sportovci mohli trénovat v tělocvičnách, avšak nikoli v plaveckých bazénech, neboť pro ty obdobná výjimka neplatila. Nejvyšší správní soudu nestojí v cestě boji s epidemií, požaduje po odpůrci „jen“ naplnění požadavků pandemického zákona, tedy kvalitní odůvodnění přijatých opatření.“

Podle Jany Havrdové, prezidentky České komory fitness, které jsou navrhovatelé členy, i další podnikatelé v daném sektoru rozhodnutí o nezákonnosti opatření vítají a považují ho za určitou formu satisfakce. Ta však celému segmentu trhu dotčených služeb nekompenzuje újmu, kterou v důsledku nezákonného uzavření provozu utrpěl. Následně proto budou individuálně zvažovat uplatňování škod vůči státu v důsledku nezákonnosti opatření. 

Napadené opatření v mezidobí pozbylo účinnosti. Po velké vlně rozvolnění z minulého týdne jsou již uvedené provozy znovu pro veřejnost navíc otevřeny. Rozhodnutí soudu alespoň představuje určitou naději, že vnitřní sportoviště ani provozy typu wellness, bazény a sauny již v budoucnu nebudou ministerstvem uzavírány způsobem, který odporuje zákonu.