Implementace modelového zákona UNCITRAL o rozhodčím řízení do českého právního řádu

Platforma YCAP sdružující mladé právníky se zájmem o arbitráž v ČR, kterou spoluzakládal náš advokát René Cienciala, přichází s iniciativou rozvoje českého rozhodčího řízení tak, aby odpovídalo mezinárodním standardům a reflektovalo vývoj, ke kterému v posledních desetiletích došlo ve vyspělých jurisdikcích.

Iniciativa platformy YCAP jako první konkrétní krok v reformě českého rozhodčího řízení nabízí implementaci UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (UML). UML v současnosti představuje mezinárodní standard, který byl přijat již ve 118 jurisdikcích světa, včetně všech sousedních států a většiny zemí Evropské unie. Díky implementaci UML se podle odborníků výchozí postavení české úpravy rozhodčího řízení srovná se zahraničními alternativami a získá prostor pro další rozvoj.

S ohledem na shora uvedené má YCAP v úmyslu zaměřit nemalou část svých aktivit právě na podporu implementace UML do českého právního řádu a související reformy zákona o rozhodčím řízení. V nadcházejících měsících se bude platforma YCAP snažit otevřít a vést veřejnou odbornou diskuzi ohledně konkrétních parametrů implementace a získat pro tuto myšlenku další podporovatele z řad odborníků a uživatelů rozhodčího řízení.

Přečtěte si celý článek:

 https://www.epravo.cz/top/aktualne/implementace-modeloveho-zakona-uncitral-o-rozhodcim-rizeni-do-ceskeho-pravniho-radu-112947.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-26-4-2021