Advokátní kancelář Urban & Hejduk je velmi doporučovanou kanceláří v anketě Právnická firma roku 2022

7. listopadu 2022 proběhlo vyhlášení každoroční ankety „Právnická firma roku 2022“, ve které jsou oceňovány advokátní kanceláře působící na českém trhu právních služeb. Naše kancelář se umístila hned ve třech kategoriích, a to:

  •  jako velmi doporučovaná v kategorii „řešení sporů a arbitráže“ a „energetika a energetické projekty“;
  • jako doporučovaná v kategorii „restrukturalizace a insolvence“. 

V porovnání s předchozím rokem 2021, kdy jsme byli oceněni pouze ve dvou kategoriích, se jedná nejen o nárůst počtu ocenění, ale i o posun mezi advokátní kanceláře velmi doporučované. Tento úspěch vnímáme jako ocenění naší práce a rádi bychom poděkovali celému týmu advokátní kanceláře, který se na něm podílí. Poděkování ale patří i našim klientům za jejich důvěru.