Vládní balíček opatření

Poslanecká sněmovna včera schválila vládní balíček opatření, které mají za účel pomoci ekonomice postižené pandemií COVID-19.

Poslanecká sněmovna rozhodla o:

  • vyplácení ošetřovného po dobu, po kterou bude platit zákaz školní docházky. Současně také rozhodla o zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let, přičemž rodiče se v péči o dítě budou moci střídat. Nárok na ošetřovné budou mít i osoby, které po uzavření denních stacionářů doma pečují o postižené osoby.
  • pozastavení EET. Subjekty evidence tržeb nebudou povinny plnit povinnosti podle zákona o elektronické evidenci tržeb do ukončení nouzového stavu a dále evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu.
  • Odpuštění záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ. Zálohy v minimální výši budou odpuštěny za období březen – srpen 2020.

Ministerstvo práce a sociálních věcí rovněž blíže představilo program Antivirus, který má pomoci zaměstnavatelům, kteří byli v důsledku pandemie nuceni omezit či přerušit svou činnost. Program Antivirus má primárně zabránit propouštění zaměstnanců, a to na základě kompenzace mezd ze strany státu.
Kompenzovány budou mzdy v následujících případech:

  • Nařízení karantény zaměstnanců

Zaměstnanec pobírá 60% mzdy (upravené dle předpisů o nemocenském pojištění). Zaměstnavatelům bude poskytován příspěvek v plné výši vyplacené mzdy.

  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu povinnosti uzavřít provoz na základě nařízení vlády

Zaměstnanec v tomto případě pobírá 100% mzdy. Příspěvek pro zaměstnavatele bude činit 80 % z vyplacené mzdy.

  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (alespoň 30%)

Zaměstnanec pobírá 100 % mzdy. Příspěvek pro zaměstnavatele bude činit 80 % z vyplacené mzdy.

  • Omezení dostupnosti surovin, výrobků, služeb (vstupů) nezbytných k činnosti zaměstnavatele

Zaměstnanec v tomto případě omezení pobírá 80% mzdy. Stát bude kompenzovat zaměstnavatelům 50% z vyplacené mzdy.

  • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele

Zaměstnanec v tomto případě omezení pobírá 60% mzdy. Státní příspěvek bude v tomto případě činit 50% z vyplacené mzdy.
Program Antivirus by měl být přístupný pro zaměstnavatele od 1. dubna 2020. Podle vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí budou bližší informace (včetně metodiky pro podávání a vyřizování žádostí) zveřejněny v průběhu tohoto týdne.

Kontaktujte nás