Programy pomoci pro subjekty postižené pandemií

Vláda na včerejší tiskové konferenci představila nové podpůrné programy pro podnikatele a jiné subjekty bezprostředně zasažené aktuálními omezujícími opatřeními.

Prodloužení režimu „A“ programu Antivirus

Od 1. října budou mít podnikatelé, kteří byli nuceni na základě přijatých opatření zavřít provozovny, nárok na 100% vyplacených náhrad mezd, maximálně do výše 50.000,- Kč na zaměstnance. U zaměstnanců v karanténě zůstává zachována dosavadní náhrada ve výši 80%. Režim „B“ bude na konci října ukončen.

COVID Nájemné

V rámci druhé výzvy programu COVID - Nájemné poskytne stát podnikatelům z vybraných sektorů 50% z celkového nájemného za třetí čtvrtletí roku 2020, maximálně však 10 mil. Kč. Nově už nebude podmínkou přiznání 30% slevy ze strany pronajímatele, jako tomu bylo u první výzvy; stále však platí, že žadatel musí nejdříve nájemné uhradit pronajímateli a příslušná částka odpovídající dotaci mu bude následně refundována. Na tuto podporu je vyčleněno 1,2 mld. a podmínky budou zveřejněny v průběhu měsíce října.

O podporu mohou žádat:

 • provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hospody, čajovny apod.),
 • hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky,
 • kina,
 • kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy,
 • komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra,
 • komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
 • zoologické zahrady,
 • komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel),
 • zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

Kompenzační bonus pro OSVČ 

Ministryně financí na pátečním mimořádném zasedání vlády předloží návrh na vyplácení bonusu ve výši 500,- Kč/ den pro OSVČ a malá s.r.o. bez zaměstnanců. Podmínkou vzniku nároku je, že žadatel nečerpá žádnou jinou podporu (např. Antivirus) a převážný příjem podnikatele plyne z činnosti, jejíž provozování bylo zakázáno.

Kultura

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí další výzvu programu COVID kultura. Příspěvek bude poskytnutý zpětně na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020 a za výdaje v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020, které byly kvůli opatření vlády výrazně omezeny, přesunuty nebo zrušeny.

Sport

Pro kluby a organizátory sportovních akcí je určený program COVID - Sport 2. O kompenzace budou moci žádat kluby z deseti profesionálních soutěží (jedná se o první a druhou fotbalovou ligu, extraligu a první ligu ledního hokeje a nejvyšší soutěže v basketbalu, volejbalu a házené). Na kompenzace budou mít nárok také pořadatelé sportovních akcí určených pro sportovce z více než dvou klubů nebo širokou veřejnost.

Kompenzace dopravcům

Zájezdoví autobusoví dopravci budou mít nárok na kompenzace vyplácené v závislosti na počtu dní trvajícího omezení, kapacitě (počtu sedaček) a emisní třídě vozidla.

Odložení daňové povinnosti

Podnikatelům, kteří podnikají v některém z následujících oborů:

 • provozování restauračních zařízení a barů,
 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
 • provozování cirkusů a varieté,
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
 • pořádání veletrhů,
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
 • provozování zoologických zahrad,
 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií

budou automaticky odloženy platby DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu, a to až do konce letošního roku. Pro využití stačí poslat finanční správě obyčejný email s prohlášením, že podnikatel splňuje podmínky odkladu.

Kontaktujte nás