René Cienciala je nově zapsaným rozhodcem

René Cienciala, náš advokát a vedoucí mezinárodní desky, se 1. května 2021 stal rozhodcem zapsaným na seznamu u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V kanceláři Urban & Hejduk je již druhým zapsaným rozhodcem vedle partnera kanceláře Marka Hejduka

René má dlouholetou zkušenost v oblasti obchodních arbitráží, jak vnitrostátních (Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR) tak mezinárodních (ICC, LCIA, VIAC nebo UNCITRAL). Podílel se na zastupování klientů v desítkách komplikovaných případů.  Vedle toho se specializuje na oblast sportovního práva, v níž má rozsáhlé zkušenosti s mezinárodními sportovními arbitrážemi (CAS), mezinárodními disciplinárními řízeními (UEFA) nebo jako rozhodce Fotbalové asociace ČR.

V roce 2020 René spoluzaložil platformu YCAP – Young Czech Arbitration Professionals, která sdružuje odborníky specializované na arbitráž v České republice. V současné době se v rámci YCAP zasazuje o reformu českého rozhodčího řízení. Jedním z prvních kroků má být podpora implementace UML do českého právního řádu a související reformy zákona o rozhodčím řízení. 

Kontaktujte nás