Přístup do datové schránky u monistických a.s. po 1. 1. 2021

Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích. Jednou ze stěžejních součástí této novely je rovněž změna vnitřního uspořádání akciové společnosti s monistickou strukturou. Jelikož nově dochází ke zrušení pozice statutárního ředitele jakožto statutárního orgánu akciové společnosti, přechází od nového roku pravomoci statutárního ředitele na správní radu akciové společnosti, která se tak stává zároveň řídícím i kontrolním orgánem společnosti.

Tato dlouho očekávaná změna právní úpravy s sebou však bohužel přinesla i jednu nečekanou nepříjemnost. K 1. 1. 2021 došlo k automatickému výmazu statutárních ředitelů všech akciových společností s monistickou strukturou z obchodního rejstříku a současně byla rejstříkem za statutární orgán těchto společností označena správní rada. Členem statutárního orgánu těchto společností jsou tedy aktuálně všichni členové její správní rady.

Dosavadním statutárním ředitelům byl v této souvislosti zrušen přístup do datové schránky, přičemž členům správní rady měly být současně poštou doručeny nové přihlašovací údaje do datové schránky. Toto opatření přitom podle všeho platí i v případě, že u těchto společností byla jediná fyzická osoba zároveň statutárním ředitelem a jediným členem správní rady.

Z důvodu velkého množství vyřizovaných přístupů do datových schránek akciových společností s monistickou strukturou je bohužel v současnosti nutno počítat s tím, že rozeslání nových přístupových údajů členům správních rad akciových společností bude trvat déle než obvykle. Je tak možné, že pokud Vaše společnost dosud neobdržela nové přihlašovací údaje ke své datové schránce, bude třeba ještě nějakou dobu vyčkat na jejich doručení –po tuto dobu bohužel nebude možné se do Vaší datové schránky přihlásit. Podle informací z ministerstva by však k vyřízení všech přístupových žádostí mělo dojít v řádu několika příštích dní.

V případě Vašich dotazů k výše uvedenému či v případě jakýchkoliv jiných dotazů z oblasti práva obchodních korporací jsou naši experti připraveni poskytnout Vám své služby.