Změny v povinnosti nošení ochranných prostředků

Od půlnoci 1. března 2021 do odvolání platí povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (tedy nosu a úst).

Kde pouze respirátor a kde lze i roušku

Respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) splňující požadavky FFP2 nebo KN 95 včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC jsou nutné:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj);
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce (bez ohledu na vzdálenost osob);
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry (s výjimkou členů domácnosti).

Pouze respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) splňující požadavky FFP2 nebo KN 95 včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem je povinný:

  • ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejna, provozovna služeb, zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb, mezinárodní letiště;
  • v prostředcích veřejné dopravy;
  • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy; v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

Na těchto místech tedy není možné (kromě dětí od 2 do 15 let, které mají výjimku) nosit roušku, ale je vyžadována přísnější ochrana v podobě respirátoru a podobných ochranných prostředků na úrovni FFP2 nebo KN 95.

Výjimky

Povinná ochrana obličeje se nevztahuje na tradiční skupiny zahrnující děti do 2 let věku, děti v mateřské škole a dětské skupině, žáky, studenty a pedagogické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, osoby s poruchou intelektu a kognitivní poruchou, pacienty ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče nebo zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb (úplný výčet výjimek ZDE)

Ochrana dýchacích cest na pracovišti

Všichni zaměstnanci jsou povinni mít v době výkonu práce na pracovišti či výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě za přítomnosti jiné osoby respirátor (či adekvátní ochranný prostředek) nebo roušku. Zpřísněné požadavky platí pro zaměstnance pracující v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, letišti či v prostředcích veřejné dopravy, kde je vyžadován pouze respirátor.

Ochranu obličeje mohou zaměstnanci sundat pouze tehdy, jsou-li na pracovišti sami.

Všichni zaměstnavatelé jsou povinni vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest, v dostatečném počtu na každou pracovní směnu (to neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce nepřichází do kontaktu s jinými osobami).