Aktuální informace ke koronaviru

Dne 12. března 2020 vyhlásila vláda České republiky nouzový stav, který byl (a nadále je) konkretizován dílčími usneseními vlády (krizovými opatřeními). Není pochyb o tom, že stávající situace má nepříznivý dopad i do podnikatelské činnosti všech subjektů bez rozdílu zaměření. 

Podnikatelé, kteří mají zakázaný prodej výrobků či poskytování služeb, zaznamenávají značný pokles tržeb, současně však nesou v nezměněné výši náklady v podobě výplaty náhrady mezd/platů práci nevykonávajících zaměstnanců, jakož i všech fixních výdajů jako např. nájemné či zálohy na energie, pojištění apod.

Krizový zákon, na základě kterého byla vládní opatření přijata, obsahuje obecné pravidlo o náhradě škody způsobené právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. Zákon o zaměstnanosti pak upravuje nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, tzv. příspěvek v době částečné nezaměstnanosti. 

Podrobně sledujeme, jak se bude vyvíjet výklad obou těchto institutů, které by mohly být za určitých okolností využity a mohly by českým podnikatelům pomoci alespoň částečně zmírnit dopady aktuální nepříznivé situace.

Naše klienty budeme pravidelně informovat. V případě, že Vás toto téma také zajímá, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktujte nás