Další rozšíření povinnosti testování zaměstnanců

S účinností od 24. března 2021 se opět mění mimořádné opatření MZČR týkající se povinnosti zaměstnavatelů testovat své zaměstnance. Poté, co byl okruh povinných zaměstnavatelů rozšířen o firmy zaměstnávající alespoň 10 zaměstnanců, budou nyní povinni testovat i ti podnikatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance. 

Do 6. dubna 2021 tak musejí i tito zaměstnavatelé zajistit antigenní testy pro všechny své zaměstnance.

Výše uvedené se vztahuje i na všechny osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou  činnost.

Povinnost se nevztahuje na tradiční kategorie osob zahrnující: (a) zaměstnance pracující formou home office a nedostavující se na pracoviště (testováni musí být tehdy, vznikne-li potřeba, aby se na pracoviště dostavili); (b) osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem testu na covid-19 před méně než 90 dny, a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19; a (c) osoby s certifikátem  o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od druhé dávky (resp. u jednodávkových vakcín od první dávky) uplynulo nejméně 14 dnů a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19.

Kontaktujte nás