Kompenzační bonus pro rok 2021

Senát včera schválil návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 („Bonus“) a norma tak čeká jen na podpis prezidenta. Jaké zásadní změny Bonus oproti dosavadnímu kompenzačnímu bonusu přináší?

Nárok na Bonus budou mít tak nejen podnikatelé, kteří byli poškozeni dopady v důsledku vládních opatření, ale nově i ti podnikatelé, kteří zaznamenali pokles poptávky po zboží a službách v důsledku koronavirové pandemie jako takové. Bonus bude možné rovněž nárokovat i za dny strávené v nařízené karanténě/ izolaci, pouze však za splnění podmínky účasti na nemocenském pojištění.

Klíčovým předpokladem je schopnost prokázat propad příjmů vyšší než 50 %. Ten bude posuzován za kalendářní měsíc předcházející danému bonusovém období, a to oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie. Srovnávacím obdobím se rozumí období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019.

Výše Bonusu je navýšena na částku 1.000,- Kč za den. V případě nařízené karantény/ izolace a dále u osob vykonávajících činnost na DPČ/DPP bude zachována původní výše, tj. 500,- Kč za den.

Bonus bude možné uplatnit bez ohledu na trvání nouzového stavu pro následující období: (a) 1. bonusové období - únor 2021 (v takovém případě bude Bonus uplatněn zpětně k 1. 2. 2021); a (b) 2. bonusové období - březen 2021.

Případné částečné překrytí 1. bonusového období s obdobím stávajícího kompenzačního bonusu (tj. období od 1. 2. do 15. 2. 2021) bude řešeno formou zápočtu.

Bližší informace k uplatnění nároku na Bonus Vám v případě zájmu rádi poskytneme.