Nejvyšší správní soud se vyjádřil k testování zaměstnanců

Nejvyšší správní soud („NSS“) dnes vydal rozhodnutí, v němž poukázal na nezákonnost již zrušeného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021, které nařizovalo zaměstnancům přesný postup při pozitivním výsledku testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem.

Nezákonnost spatřuje NSS především v absenci odůvodnění, nakolik předmětné opatření přispělo k potlačování pandemie nemoci covid -19, přičemž navíc dle něj Ministerstvo zdravotnictví ani nezvážilo samotný zásah do práv dotčených osob. Podle NSS se přitom jedná o klíčový požadavek, který by měl být při vydávání takových opatření ze strany Ministerstva zdravotnictví vždy naplněn.

Jelikož napadené opatření bylo již zrušeno, NSS se mohl ve svém rozhodnutí uchýlit pouze ke konstatování jeho nezákonnosti. Aktuálně platné opatření týkající se testování zaměstnanců se však svým obsahem od zrušeného opatření nijak neliší a dle dostupných informací bylo u NSS rovněž napadeno.

V případě, že Ministerstvo zdravotnictví na předmětné rozhodnutí NSS nijak nezareaguje a nepokusí se vytýkané nedostatky aktuální právní úpravy odstranit, lze důvodně očekávat, že k ní NSS zaujme shodné stanovisko a pro nezákonnost ji zruší.

Vývoj v této věci pro Vás sledujeme a budeme Vás i nadále informovat.