Je opatření Ministerstva zdravotnictví diskriminační?

Česká komora fitness, zastoupená naším advokátem Danielem Truxou, ve čtvrtek poslala Ministerstvu zdravotnictví předžalobní výzvu, v níž žádá, aby vládní opatření nediskriminovala jejich odvětví.

„Členové komory nabízejí, že otevřou za velice přísných podmínek a budou striktně trvat na jejich dodržování. Není ale možné, aby jeden sektor měl úplně jiné podmínky než druhý,“ vysvětluje Daniel Truxa s tím, že již v únoru řekl Ústavní soud, že nelze právním předpisem obecně a zcela neodůvodněně zakázat vše a formou výjimek pak určité oblasti zasažené zákazem zpětně povolit, a to opět bez jakéhokoliv odůvodnění.

Pokud výzva nebude mít odezvu a do pondělí se neupraví podmínky pro vnitřní sportoviště, komora je připravená podat žalobu k soudu.

Celý článek v HN: https://domaci.ihned.cz/c7-66907750-nnjpa-5010f10e34f1666