Nový systém státních podpor

Vláda na svém pondělním jednání schválila návrh nového zákona o kompenzačním bonusu, který zavádí zcela odlišnou koncepci od doposud poskytované formy podpory. Návrh by měl být v následujících dnech projednán Sněmovnou.

Očekávané změny

Po dokončení legislativního procesu by se měl nový kompenzační bonus („Bonus“) zařadit mezi 3 hlavní inovované pilíře státní podpory, které by měl dále tvořit program Antivirus a nová forma státní podpory MPO pracovně označovaná jako „COVID 21“. Podle dostupných informací by tato inovace měla přinést jednodušší, přehlednější a zároveň univerzálnější systém podpor, zejména se zaměřením na širší okruh žadatelů (bližší informace by měly být postupně zveřejňovány).

Nárok na Bonus by měli mít nejen podnikatelé, kteří byli poškozeni dopady v důsledku vládních opatření, ale nově i ti, kteří zaznamenali pokles poptávky po zboží a službách v důsledku koronavirové pandemie jako takové a osoby za dny strávené v nařízené karanténě/ izolaci.

Klíčovým předpokladem pro získání Bonusu by měla být schopnost prokázat propad příjmů vyšší než 50 %, a to vždy oproti srovnávacímu období z doby před vypuknutím pandemie. Srovnávacím obdobím by měly být vždy dané tři kalendářní měsíce před bonusovým obdobím, a to v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019.

Hlavní změna se týká výše Bonusu, který by měl být navýšen na částku 1.000,- Kč za den. V případě osob vykonávající činnost na DPČ/DPP by však měl být zachován v původní výši, tj. 500,- Kč za den.

Bonus bude možné uplatnit opět v rámci stanovených bonusových období, avšak již bez ohledu na trvání nouzového stavu. V daném případě by měla být zavedena 2 nová bonusová období připadající na únor 2021 a březen 2021. Pokud bude legislativní proces úspěšně dokončen, mělo by být možné uplatnit nárok na Bonus zpětně, tj. od 1. 2. 2021. Částečné překrytí prvního období Bonusu s obdobím původního kompenzačního bonusu během února 2021 by mělo být vyřešeno formou započtení.

O dalších změnách v souvislosti s Bonusem, případně o změnách v souvislosti s inovací státních podpor, Vás budeme opět informovat.