Advokátní kancelář Urban & Hejduk jmenovala nové vedoucí advokáty

Zuzana Ottová a Petr Souček byli advokátní kanceláří Urban & Hejduk jmenováni do pozice vedoucích advokátů, a to s účinností od 1. října 2023.

Zuzana Ottová

Zuzana spolupracuje s advokátní kanceláří Urban & Hejduk již od jejího založení v roce 2015. Je zkušenou advokátkou poskytující komplexní právní poradenství českým i zahraničním klientům v souvislosti s řešením sporů, a to jak v soudním, tak i rozhodčím řízení. V rámci své praxe se specializuje zejména na komplikované spory na ochranu pověsti právnických osob, na nekalou soutěž a spory o porušení práv z ochranných známek a průmyslových vzorů. Expertizu v oblasti duševního vlastnictví a nekalé soutěže si také v nedávné době prohloubila studiem na Technické univerzitě v Drážďanech, kde absolvovala roční LL.M. program Mezinárodní studia v oblasti práva duševního vlastnictví. Vedle toho má bohaté zkušenosti i z oblasti závazkového práva a práva nemovitostí, v nichž také zastupovala klienty v desítkách sporů.

Petr Souček

Petr zahájil spolupráci s advokátní kanceláří Urban & Hejduk v letošním roce, a to po předchozím působení ve dvou mezinárodních advokátních kancelářích v Praze a u Obvodního soudu pro Prahu 10. V rámci své advokátní praxe řešil celou řadu sporů pro klienty z nejrůznějších odvětví, a to jak v tuzemských, tak v přeshraničních soudních řízeních. Má za sebou také mnoho let zkušeností s poradenstvím v oblasti insolvencí a restrukturalizací obchodních společností, regulatoriky a správního práva. Nad rámec toho získal řadu zkušeností ve spotřebitelských sporech vedených u úřadu finančního arbitra. Petr je zapsán jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a je členem sekce České advokátní komory pro právo soukromé.

Jmenování do vedoucí pozice je odrazem profesních zkušeností Zuzany a Petra. Oba budou nově zodpovědní za vedení právních týmů v rámci kanceláře a rozvoj know-how v jednotlivých oblastech jejich specializace.

Urban & Hejduk je vyhledávanou advokátní kanceláří především v oblastech energetiky, soudních sporů a rozhodčích řízení, restrukturalizací a insolvencí, fúzí a akvizic nebo nemovitostí a stavebního práva.


 

Urban & Hejduk, advokátní kancelář

Kontaktujte nás

Zuzana Ottová

Vedoucí advokátka

+420 226 207 507
zuzana.ottová@urbanhejduk.cz

Petr Souček

Vedoucí advokát

+420 226 207 507
petr.soucek@urbanhejduk.cz