Doplnění návrhu na zrušení části opatření Ministerstva zdravotnictví

Daniel Truxa, zastupující Českou komoru fitness a další subjekty, dnes podal u Nejvyššího správního soudu doplnění návrhu, kterým reaguje na nové opatření MZČR, které bylo i přes výhrady NSS vydáno znovu v nezměněné podobě.

Původní opatření MZČR bylo rozhodnutím NSS zrušeno, tedy v každém případě pozbylo platnosti a bylo nahrazeno Novým opatřením. Novým opatřením odpůrce reagoval na některé výtky Nejvyššího správního soudu obsažené v Aktuálním rozsudku NSS, a to zejména co do procesních vad vydání Původního opatření, nicméně po obsahové stránce Nové opatření fakticky nahrazuje Původní opatření, a fakticky znamená časovou a věcnou kontinuitu stávající úpravy obsažené v Původním opatření.

Aktuální rozsudek NSS také konstatuje, že není absolutně přípustné, aby ministerstvo absenci zmocnění pro vydání omezení či zákazu určité činnosti 5 / 6 obcházelo stanovením takových podmínek, které v důsledku způsobí nemožnost danou činnost vykonávat (např. že fakticky zakáže výkon podnikání v podobě poskytování služeb veřejnosti tím, že veřejnosti zcela zakáže přítomnost v provozovně nebo pro ni předepíše nesplnitelné podmínky).

Celý text doplnění návrhu si můžete přečíst zde:

https://komorafitness.cz/wp-content/uploads/2021/04/Doplneni-a-zmena-navrhu_OOP_MZd_NSS.pdf