Novinky ze světa práva

Přístup do datové schránky u monistických a.s. po 1. 1. 2021

Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích. Jednou ze stěžejních součástí této novely je rovněž změna vnitřního uspořádání akciové společnosti s monistickou strukturou. Jelikož nově dochází ke zrušení pozice statutárního ředitele jakožto statutárního orgánu akciové společnosti, přechází od nového roku pravomoci statutárního ředitele na správní radu akciové společnosti, která se tak stává zároveň řídícím i kontrolním orgánem společnosti.

Paušální daň pro živnostníky

Dne 4. prosince 2020 podepsal prezident republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se zavedením institutu tzv. paušální daně. S účinností od 1. ledna 2020 budou mít živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nově možnost vyřešit hned trojí odvody do státního rozpočtu jedinou platbou za pomoci jediného formuláře.

Náš specialista na mezinárodní spory spoluzakládá platformu YCAP

Vedoucí mezinárodní desky advokátní kanceláře Urban & Hejduk a náš specialista na mezinárodní spory, René Cienciala, spoluzaložil platformu YCAP – Young Czech Arbitration Professionals, která sdružuje odborníky specializované na arbitráž v České republice.

Zvláštní povinnosti člena statutárního orgánu při úpadku obchodní korporace od 1. 1. 2020

Rozsáhlá novela zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), která nabyde účinnosti k 1. 1. 2021, přináší podstatné změny mj. i v oblasti obecných ustanovení zákona.

Jak správně ukončit pracovní poměr se zaměstnancem

V souvislosti s probíhající pandemií covid-19 musí řada podnikatelů bohužel řešit mnohdy nevyhnutelné a složité otázky personální, včetně propouštění svých zaměstnanců. Ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem je přitom oblastí, v níž podle našich zkušeností mnoho podnikatelů-zaměstnavatelů často chybuje.

Programy pomoci pro subjekty postižené pandemií

Vláda na včerejší tiskové konferenci představila nové podpůrné programy pro podnikatele a jiné subjekty bezprostředně zasažené aktuálními omezujícími opatřeními.

Právní aspekty práce z domova

V současné době probíhající druhá vlna pandemie covid-19 a měnící se vládní opatření s nejvyšší pravděpodobností povedou opět k situaci, kdy značná část zaměstnavatelů bude nucena své zaměstnance znovu „umístit“ k výkonu práce z domova (tzv. home office).

Urban & Hejduk posiluje tým o specialistu na mezinárodní spory

Advokátní kancelář Urban & Hejduk posiluje svůj právní tým o zkušeného advokáta Reného Ciencialu specializujícího se na komplexní řešení sporů, včetně mezinárodní obchodní, investiční a sportovní arbitráže.

Partnerství s aliancí Grimaldi

Advokátní kancelář Urban & Hejduk je novým členem mezinárodní aliance nezávislých advokátních kanceláří Grimaldi a stala se tak exkluzivním partnerem pro český trh. Jako zakládající člen aliance Collegium, která působí rovněž na Slovensku a v Maďarsku, tak advokátní kancelář Urban & Hejduk významně rozšiřuje svojí mezinárodní spolupráci.