Novinky ze světa práva

Účinky reorganizačního plánu na zajištění pohledávky zástavním právem zřízeným třetí osobou

Tento článek se zabývá závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR publikovaného v minulém roce pod sp. zn. 29 Cdo 567/2019, kterým Nejvyšší soud ČR vyloučil aplikaci § 356 odst. 3 insolvenčního zákona na zástavní dlužníky zajišťující reorganizačním plánem dotčenou pohledávku věřitele za insolvenčním dlužníkem. Na rozdíl od spoludlužnictví a ručení soud připustil zánik zajištění pohledávky zástavním právem k majetku třetích osob v závislosti na obsahu reorganizačního plánu.

Prohlášení advokátní kanceláře Urban & Hejduk v zastoupení hráče Ondřeje Kúdely k ukončení mezinárodní sportovní arbitráže CAS

Hráč Ondřej Kúdela obdržel potvrzující informaci od svých právních zástupců, že skotské orgány činné v trestním řízení proti němu nebudou podnikat žádné kroky ohledně incidentu s hráčem Glenem Kamarou během zápasu Evropské ligy UEFA mezi týmy Rangers FC a SK Slavia Praha dne 18. března 2021.

Náhrada škody cestujícím v letecké dopravě v případě zrušení letu

Tento článek se zabývá problematikou spojenou s uplatněním nároků cestujících v letecké dopravě na náhradu škody v případě zrušení letu vyplývající z Nařízení ES č. 261/2004 (dále „Nařízení“), a to ve světle nového rozhodnutí Nejvyššího soudu v ČR ze dne 24. 6. 2021, sp. zn. 25 Cdo 1271/2021 (dále jen „Rozhodnutí“), v jehož důsledku se práva cestujících na náhradu škody částečně rozšiřují.

Jmenování nového partnera pro mezinárodní řešení sporů a sportovní právo

Urban & Hejduk s potěšením oznamuje jmenování Reného Ciencialy novým partnerem advokátní kanceláře, a to s účinností od 1. ledna 2022. René se posouvá do nové pozice ze své role vedoucího mezinárodní desky a bude zodpovědný za mezinárodní spory a arbitráže, ochranu investic a sportovní právo.

Upevňujeme naši pozici v oblasti energetiky a nově jsme získali ocenění i v oblasti restrukturalizace a insolvence.

1. listopadu 2021 byly vyhlášeny výsledky 14. ročníku Právnické firmy roku. Hodnotitelé nás už počtvrté za sebou zařadili mezi doporučované kanceláře v oblasti „Energetiky a Energetických projektů“ a nově byl tým partnera Jakuba Jirovce oceněn i v oblasti „Restrukturalizace a insolvence“.

Povinnosti vlastníka jednotky vůči osobě odpovědné za správu domu

Vlastnictví jednotky neznamená jen neomezené právní panství nad ní, nese s sebou totiž i povinnosti vůči ostatním vlastníkům. Víte, jaká oprávnění má osoba odpovědná za správu domu, nejčastěji společenství vlastníků (dále jen „SVJ“), vůči Vám jako vlastníkovi? V případě, že si nejste jisti odpovědí na tuto otázku, doporučuji přečíst následující článek.

Advokátní kancelář Urban & Hejduk posiluje svůj právní tým o čtyři nové členy týmu

V druhé polovině roku 2021 kancelář rozšířila svůj právní tým o nové kolegy, a tím upevnila svou pozici v oblastech, na které se dlouhodobě zaměřuje. Jedná se především o oblast řešení sporů, která je od počátku jednou z dominantních specializací advokátní kanceláře.

Následky porušení notifikační povinnosti

Jak má postupovat rozhodce vůči stranám rozhodčího řízení, pokud si je vědom okolnosti, jež by mohla vyvolat pochybnosti o jeho nepodjatosti? Je možné zrušit rozhodčí nález kvůli porušení notifikační povinnosti rozhodce? Těmito a dalšími otázkami se zabýváme ve světle recentní české i zahraniční judikatury.

René Cienciala vystoupí na Letní škole sportovního práva

Tento víkend se koná již 6. ročník Letní školy sportovního práva pořádané spolkem Common Law Society a Centrem mimosoudního řešení sporů Právnické fakulty Univerzity Karlovy.