Trestní právo

V oblasti trestního práva poskytujeme komplexní právní služby fyzickým i právnickým osobám, jak v rámci obhajoby, tak při hájení práv a oprávněných zájmů poškozených v trestním řízení, včetně uplatnění nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Přitom se zaměřujeme zejména na majetkové trestné činy a hospodářskou kriminalitu.

Jsme připraveni klientům poskytnout komplexní trestněprávní poradenství v souvislosti s hodnocením možných rizik trestní odpovědnosti, při posuzování trestněprávních hledisek transakcí i vnitřních procesů obchodních korporací.

Účinnou právní pomoc poskytujeme rovněž při podání vysvětlení, výslechu svědka, domovních a jiných prohlídkách, zajištění majetku, žádostech o informace, a jiných dílčích úkonech trestního řízení.

V oblasti trestního práva poskytujeme zejména následující služby:

  • Obhajoba fyzických a právnických osob
  • Zastupování poškozených a zúčastněných osob v trestním řízení
  • Právní podpora při úkonech trestního řízení
  • Příprava mimořádných opravných prostředků
  • Zastupování při uplatnění náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v trestním řízení
  • Právní zastoupení ve vykonávacím řízení trestním

  • Právní poradenství

S ohledem na citlivost trestních kauz neuvádíme konkrétní reference, nicméně jsme připraveni poskytnout podporu ve všech fázích trestního řízení, a to jak jednotlivcům, tak i korporacím.