Jan Lukovský

Advokát

Specializuji se na:

  • trestní právo
  • soudní spory a rozhodčí řízení
  • nemovitosti a stavební řízení
  • závazkové právo
  • restrukturalizace a insolvence

Více o Janovi:

Jan je spolupracujícím advokátem kanceláře Urban & Hejduk se zkušenostmi z oblasti advokacie i justice. Ve své praxi se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb v oblastech trestního práva, občanského práva a v rámci sporné agendy. Má mnohaleté zkušenosti v obhajobě a zastupování poškozených v trestním řízení a několik let působil jako asistent soudce na Nejvyšším soudě v senátech se specializací v oblasti práva nemovitostí, závazkového práva a hospodářské kriminality. Vzhledem ke své praxi v justici se dále věnuje přípravě mimořádných opravných prostředků a rovněž zpracovávání právních analýz a stanovisek.

Členství:

  • Česká advokátní komora

Vzdělání:

  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta (Brno), titul Mgr., 2006

Jazyky:

  • český
  • anglický