Eva Hubičková

Advokátka

Specializuji se na:

  • soudní spory a rozhodčí řízení
  • závazkové právo
  • pracovní právo
  • právo obchodních korporací

Více o Evě:

Eva je spolupracující advokátkou kanceláře Urban & Hejduk s několikaletou právní praxí ve významném českém podniku se státní účastí a v advokátní kanceláři zaměřené na německy mluvící klienty. V rámci své právní praxe se věnuje zejména zastupování klientů v řízení před soudy a správními orgány, vymáhání pohledávek, občanskému a pracovnímu právu.

Členství:

  • Česká advokátní komora

Vzdělání:

  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2009
  • Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta financí a účetnictví, titul Ing., 2007

Jazyky:

  • český
  • německý