Sportovní právo

V dynamicky rozvíjející se oblasti sportovního práva poskytujeme klientům komplexní právní poradenství zahrnující přípravu a revidování smluv ohledně výkonu sportovní činnosti, agendu domácích i mezinárodních přestupů či uzavírání sponzorských a marketingových kontraktů.

Klienty dále zastupujeme ve všech fázích i typech sporů v oblasti sportu, ať jde o soudní nebo rozhodčí řízení i mezinárodní sportovní arbitráž před mezinárodním Rozhodčím soudem pro sport v Lausanne (CAS). Máme rovněž zkušenosti se zastupováním sportovců v disciplinárních řízeních, a to na národní i mezinárodní úrovni (např. UEFA). Věnujeme se také agendě fungování a řízení sportovních spolků a klubů, přípravě a revidování spolkových a jiných vnitřních předpisů i sporům vyplývajícím ze spolkového práva (typicky jde o žaloby na vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku).

Dva naši právníci pak dlouhodobě působí jako rozhodci – členové Sboru rozhodců – Fotbalové asociace České republiky, kde v rámci sportovní arbitráže rozhodují rozličné spektrum sporů. Mezi naše klienty patří významná sportovní asociace a její servisní organizace, kluby, sportovci i jejich agenti. Zkušenosti našich právníků jsou uvedeny níže.

V oblasti sportovního práva poskytujeme zejména následující služby:

  • Smlouvy o výkonu sportovní činnosti
  • Fungování a řízení sportovních spolků a klubů
  • Přestupy i sponzorské a marketingové kontrakty
  • Řešení sporů a disciplinární řízení
  • Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS)

V této oblasti jsme již řešili:

Sportovně-smluvní agenda a řešení sporů ve sportu

Posuzování řady smluv a rozhodování souvisejících sporů mezi kluby a hráči nebo trenéry, mezi kluby ohledně přestupů a hostování hráčů nebo placení odstupného a tréninkových kompenzací, příp. mezi registrovanými zprostředkovateli a hráči nebo členskými kluby.

Spory týkající se spolkového a sportovního práva

Poradenství největší české sportovní asociace v řadě vnitrostátních sporů vyplývajících ze spolkového a sportovního práva.

Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS)

Členové kanceláře mají dále zkušenosti s poradenstvím největší české sportovní asociaci i klubu jako spolužalované straně v několika mezinárodních sportovních arbitrážích (CAS).

Mezinárodní disciplinární řízení (UEFA)

Zastupování sportovce, který působí v zahraničním klubu, v mezinárodním disciplinárním řízení (UEFA).

Reprezentační smlouvy

Členové kanceláře mají rovněž zkušenosti s poradenstvím při revizi smlouvy prvoligového týmu s novým hlavním trenérem či revizi reprezentační smlouvy největší české sportovní asociace.