SOUDNÍ SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

V rámci řešení sporů pro klienty hledáme nejvýhodnější řešení. Klientům napomáháme ke smírnému řešení sporů, které je obvykle časově i nákladově nejefektivnější. Pokud takové řešení není možné, zastupujeme klienty v soudních řízeních v České republice. V případě zahraničních sporů klientům zajišťujeme právní zastoupení prostřednictvím spolupracujících kolegů v zahraničí.

Rozsáhlé zkušenosti máme rovněž v oblasti rozhodčího řízení, jak před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, tak před rozhodčími soudy při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži (ICC), Stockholmské obchodní komoře (SCC), či Mezinárodním rozhodčím soudem ve Vídni (VIAC). Zastoupení zajišťujeme rovněž v ad hoc rozhodčích řízeních, včetně řízení podle rozhodčích pravidel UNCITRAL.

Nejčastějšími spory, které v rámci naší praxe řešíme, jsou spory z kupních smluv a smluv o dílo, dále pracovněprávní spory, spory z nekalé soutěže, o ochranu práv průmyslového vlastnictví a o ochranu osobnosti. Četné praktické zkušenosti máme rovněž se specifickým on-line rozhodčím řízením ve sporech o doménová jména.


REFERENCE

 • zastupování největší sportovní asociace ve sporech vyplývajících ze spolkového a sportovního práva
   
 • zastupování přední české společnosti podnikající mimo jiné v oblasti chemie, zemědělství a potravinářství ve sporu vedeném u rozhodčího soudu se zahraničním petrochemickým koncernem
   
 • zastupování ústředního orgánu státní správy a největšího kolektivního správce autorských práv v doménových sporech u rozhodčího soudu
   
 • zastupování nadnárodního koncernu podnikajícího v oblasti platebních řešení ve sporu z nekalé soutěže
   
 • zastupování předního českého obchodníka s působností mimo jiné v oblasti přepravy pevných paliv ve sporu s objednateli služeb
   
 • zastupování významných obchodníků s cennými papíry ve sporech týkajících se dodržování podmínek obchodování na kapitálovém trhu
   
 • zastupování zahraniční pojišťovny při uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení u českého soudu
   
 • právní poradenství české společnosti v rozhodčím řízení podle pravidel UNCITRAL
   
 • právní poradenství české společnosti v rozhodčím řízení vedeným před rozhodčím soudem při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži (ICC)

SPECIALISTÉ

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku