Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytujeme pro naše klienty komplexní právní služby. Mezi naše klienty patří jedna z největších agentur práce působících na českém trhu, významné společnosti z oblasti strojírenství, energetiky, realit, automobilového průmyslu či dopravy. Komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva poskytujeme rovněž i zaměstnancům. Zaměřujeme se na vypracování komplexní pracovněprávní smluvní dokumentace, interních předpisů, nastavování strukturálně-organizačních změn ve společnostech, přípravu stanovisek a další. Naše klienty zastupujeme v řízeních před soudy, Státním úřadem inspekce práce, Úřadem práce či jinými správními orgány.

V oblasti pracovního práva poskytujeme zejména následující služby:

  • Příprava veškeré pracovněprávní dokumentace
  • Ukončování pracovního poměru
  • Poradenství a nastavení strukturálně-organizačních změn ve firmách
  • Komplexní poradenství v rámci agenturního zaměstnávání
  • Právní poradenství pro zaměstnance
  • Zastupování zaměstnavatelů a zaměstnanců před soudy a správními orgány

Kontaktujte nás

V této oblasti jsme již řešili:

Pracovněprávní poradenství pro agenturní zaměstnávání

Poskytování komplexního právního poradenství jedné z největších agentur práce působících na českém trhu.

Průběžné pracovněprávní poradenství

Poskytování komplexního pracovněprávního poradenství přední české společnosti zabývající se obchodováním s uhlím, elektřinou a plynem.

Řízení před Státním úřadem Inspekce práce

Zastupování zahraniční společnosti před Státním úřadem inspekce práce a správními soudy.

Kolektivní vyjednávání s odbory

Zastupování zaměstnavatele při vyjednávání s odborovou organizací.

Ukončování pracovního poměru a zastupování klientů před soudy

Zastupování klientů při ukončování pracovního poměru, vč. hromadného propouštění.

Zastupování klientů před soudy ve sporech o neplatnost ukončení pracovního poměru

Zastupování zaměstnavatelů a zaměstnanců před soudy v rámci sporů o neplatnost ukončení pracovního poměru.

Příprava smluv pro vrcholový management

Vypracování smluvní dokumentace pro vrcholové manažery.

Právní podpora při organizačně-strukturálních změnách

Komplexní poradenství při provádění organizačně-strukturálních změn z pohledu zaměstnavatele.

Interní předpisy ve věcech odměňování

Vypracování interních předpisů zaměstnavatele týkající se odměňování a poskytování finančních a dalších zaměstnaneckých benefitů.

Tvorba smluvní dokumentace vč. úpravy home office a zaměstnaneckých benefitů

Vypracování doprovodné dokumentace související s pracovněprávními vztahy, např. dohod o užívání služebního automobilu, dohod o výkonu práce z domova (home office) a další.