Duševní vlastnictví a IT právo

Právní služby poskytujeme v oblasti práva duševního vlastnictví, IT práva, jakož i v oblasti práva autorského. Klienty zastupujeme při registraci jejich průmyslového vlastnictví (zejména ochranných známek ad.) na národní úrovni i mezinárodní úrovni, tzn. v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), Úřadem Evropské Unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), a Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO). Klienty rovněž zastupujeme před uvedenými úřady při obraně proti nově zapisovaným konkurenčním ochranným známkám, průmyslovým vzorům, užitným vzorům a patentům. Klientům poskytujeme právní služby také při ochraně jejich práv duševního vlastnictví v soudních řízeních a v řízeních před celními orgány, které pomáhají se zadržováním a následným ničením zboží porušujícího práva duševního vlastnictví klientů.

V oblasti práva IT pomáháme klientům zejména s přípravou a revizí smluvní dokumentace, jakož i s jinými oblastmi týkajícími se jejich podnikání. V oblasti práva autorského poskytujeme klientům poradenství při přípravě licenčních smluv, jakož i jiné související smluvní dokumentace, analyzujeme možné zásahy do autorských práv a poskytujeme komplexní poradenství při obraně do zásahů do autorských práv vč. zastupování před soudy.

V oblasti duševního vlastnictví a IT práva poskytujeme zejména následující služby:

  • Obrana proti zásahům do práv v řízeních před správními orgány (včetně orgánů celní správy), jakož i v občanských soudních řízeních
  • Příprava a revize smluvní dokumentace vč. licenčních smluv
  • Registrace průmyslového vlastnictví (zejména ochranných známek ad.) do rejstříků ÚPV, EUIPO a WIPO
  • Právní pomoc za účelem zadržování a ničení padělků vyskytujících se na trhu prostřednictvím orgánů celní správy

V této oblasti jsme již řešili:

Zastupování při ochraně práv průmyslového vlastnictví

Právní poradenství významné zahraniční společnosti podnikající v potravinářském průmyslu při ochraně práv průmyslového vlastnictví.

Zastupování v doménových sporech

Právní poradenství významného českého výrobce ultralehkých a lehkých sportovních letadel v oblasti práv průmyslového vlastnictví a ve věci doménového sporu.

Poradenství v oblasti autorského práva

Právní poradenství v oblasti práv duševního vlastnictví českému výrobci a dodavateli potravin a polotovarů do restaurací a rychlých občerstvení.

Obrana klienta proti zásahům do práv průmyslového vlastnictví

Právní poradenství v oblasti práv průmyslového vlastnictví významnému nadnárodnímu koncernu, který v České republice dodává prací a čisticí prostředky, kosmetiku, adheziva a lepidla.