Zuzana Ottová

Vedoucí advokátka

Specializuji se na:

 • soudní spory a rozhodčí řízení

 • závazkové právo

 • duševní vlastnictví a IT právo

 • soutěžní právo

 • pracovní právo

Více o Zuzaně:

Zuzana je spolupracující advokátkou s předchozí praxí z přední české advokátní kanceláře a právního oddělení významné mezinárodní společnosti. Poskytuje komplexní právní poradenství českým i zahraničním klientům ve všech fázích soudního řízení. Podílela se na zastupování klientů v desítkách komplikovaných případů. V rámci praxe kanceláře se specializuje na zastupování obchodních korporací v nekalosoutěžních sporech a sporech o ochranu pověsti. Vedle toho se specializuje na oblast závazkových vztahů vč. nemovitostního práva, v níž má bohaté zkušenosti s přípravou různých druhů smluv a poradenstvím při výkladu smluvních ustanovení a navazujících občanských soudních sporech.

V rámci své praxe pomáhá také klientům v oblasti práv duševního vlastnictví, a to zejména při registraci ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví a Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, a také při následné ochraně jejich práv prostřednictvím celní správy a soudů. V neposlední řadě poskytuje také poradenství z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a půlroční studijní program na Právnické fakultě Radboud University Nijmegen v Nizozemí.

Členství:

 • Česká advokátní komora
 • ALAI Česká republika - Mezinárodní sdružení literární a umělecké

Vzdělání:

 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha) titul Mgr., 2016
 • Radboud University, Faculty of Law (Nijmegen, Nizozemí), studijní pobyt, 2015
 • Technická univerzita (Drážďany, Německo), titul LL.M., 2024

Jazyky:

 • český
 • anglický
 • francouzský