Petr Souček

Vedoucí advokát 

Specializuji se na:

 • soudní spory a rozhodčí řízení

 • trestní právo

 • restrukturalizace a insolvence

 • energetika

 • závazkové právo

Více o Petrovi:

Petr je trvale spolupracujícím advokátem v advokátní kanceláři Urban & Hejduk, kde se zaměřuje především na zastupování klientů v soudních sporech a rozhodčích řízeních. Před svým nástupem do advokátní kanceláře Urban & Hejduk působil postupně ve dvou mezinárodních advokátních kancelářích v Praze a u Obvodního soudu pro Prahu 10. V rámci své advokátní profese řešil celou řadu sporů pro klienty z nejrůznějších odvětví, a to jak v tuzemských, tak v přeshraničních soudních řízeních. Má za sebou také mnoho let zkušeností s poradenstvím v oblasti insolvencí a restrukturalizací obchodních společností, regulatoriky a správního práva. Nad rámec toho získal řadu zkušeností ve spotřebitelských sporech vedených u úřadu finančního arbitra. Petr je zapsán jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a je členem sekce České advokátní komory pro právo soukromé.

Členství:

 • Česká advokátní komora
 • Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

 • European Law Institute

Vzdělání:

 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2010

 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul JUDr., 2013

 • Business Institut EDU a.s. (Praha), titul MBA, 2018

Jazyky:

 • český
 • anglický