Daniel Truxa

Vedoucí advokát

Specializuji se na:

  • soudní spory a rozhodčí řízení

  • nemovitosti a stavební řízení

  • závazkové právo

Více o Danielovi:

Dan je spolupracujícím advokátem kanceláře Urban & Hejduk s předchozí praxí z přední české advokátní kanceláře, které předcházelo rovněž několikaleté působení v neziskovém sektoru a státních službách. V rámci kanceláře poskytuje komplexní právní poradenství českým i zahraničním klientům ve všech fázích českého soudního a správního řízení a v rozhodčím řízení. Podílel se na zastupování klientů před obecnými, správními i rozhodčími soudy v řadě komplikovaných sporů, zejména v oblasti náhrady škody, stavebnictví, strojírenství, sporů z akvizičních smluv, sporů ze smluv o dílo a kupních smluv, pracovního práva, jakož i různých dalších řízení obchodněprávního, občanskoprávního či správněprávního charakteru. Vedle zastupování klientů v procesních věcech se v rámci kanceláře specializuje na nemovitostní transakce, právní poradenství týkající se obchodního a občanského práva, zejména na smlouvy o dílo, smlouvy kupní, jakož i na další specializované aspekty závazkového práva a smluv pro podnikatelský sektor. V rámci kanceláře má mimo dalšího na starosti německojazyčnou klientelu a její agendu.

Členství:

  • Česká advokátní komora

Vzdělání:

  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická (Plzeň), titul Mgr., 2012

  • Università degli Studi di Milano (Milán, Itálie), studijní pobyt, 2010

Jazyky:

  • český
  • anglický
  • německý
  • italský