Soutěžní právo

V oblasti soutěžního práva poskytujeme komplexní právní služby jak při transakcích v oblasti fúzí a akvizic při spojování soutěžitelů, tak v oblasti týkající se aspektů nekalé soutěže. Naše právní služby zahrnují strukturování transakcí z pohledu soutěžního práva a hospodářské soutěže, zastupování při jednáních a správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, včetně řešení sporů souvisejících se zneužíváním postavení v hospodářské soutěži.

V oblasti nekalé soutěže zastupujeme naše klienty v řízení před soudy při ochraně jejich práv před nekalosoutěžním jednáním ostatních soutěžitelů, a vymáhání odpovídajících nároků. Mezi naše klienty v této oblasti patří subjekty podnikající v oblasti energetiky, osobní dopravy a poskytování finančních služeb.

V oblasti soutěžního práva poskytujeme zejména následující služby:

  • Akvizice a spojování soutěžitelů
  • Ochrana před zneužitím soutěže
  • Ochrana před nekalosoutěžním jednáním
  • Vymáhání nároků vyplývajících z nekalosoutěžního jednání
  • Zastupování před ÚOHS a dalšími soutěžními úřady

V této oblasti jsme již řešili:

Právní podpora v oblasti hospodářské soutěže

Právní poradenství významné energetické společnosti v oblasti práva hospodářské soutěže.

Právní podpora při akvizici a spojování soutěžitelů

Právní poradenství z oblasti hospodářské soutěže při akvizici významných soutěžitelů na trhu poskytovatelů dopravních služeb.

Zastupování klientů v nekalosoutěžních sporech 

Zastupování klientů podnikajících v oblasti finančního poradenství před nekalosoutěžním jednáním některých osob dříve spolupracujících s klientem.

Právní poradenství v oblasti práva hospodářské soutěže

Právní poradenství významné české společnosti dodávající prací a čisticí prostředky, kosmetiku, adheziva a lepidla v oblasti práva hospodářské soutěže.

Zastupování klientů ve sporu z nekalé soutěže

Zastupování klientů podnikajících v oblasti taxislužby před nekalosoutěžním jednáním poskytovatelů alternativních přepravních služeb.