Osobní údaje

V oblasti ochrany a zpracování osobních údajů nabízíme celou řadu služeb, a to jak správcům a zpracovatelům, tak subjektům údajů. Správcům a zpracovatelům jsme připraveni pomoci s komplexním projektem implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo zkontrolovat již provedenou implementaci. Nabízíme také zajištění služby Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), právní poradenství nebo přímo zastupování v případě kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo při jakémkoliv sporu se subjektem údajů. Samozřejmostí je nabídka školení v této oblasti dle přání klienta. Subjektům údajů rádi pomůžeme při uplatňování jejich práv vůči správcům, při podávání stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo při soudním sporu se správcem.

V oblasti osobních údajů poskytujeme zejména následující služby:

  • Implementace GDPR
  • Právní poradenství při kontrole ze strany ÚOOÚ
  • Sužba DPO pro klienty kanceláře
  • Organizace interních školení pro oblast GDPR
  • Revize obchodních smluv z pohledu GDPR

V této oblasti jsme již řešili:

Školení a adaptace vzorových smluv a interních předpisů z pohledu GDPR

Implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro českou společnost, která je součástí nadnárodní farmaceutické skupiny a která se zaměřuje na oblast zdravotnictví a farmacie. 

Mapování procesů, příprava metodiky pro oblast GDPR

Implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro českou skupinu společností podnikající v oboru čistící a komunální techniky.

Příprava interních analýz (balančních testů)

Implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro řetězec směnáren působící na území celé České republiky.

Školení a adaptace vzorových smluv a interních předpisů z pohledu GDPR

Implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro českou společnost patřící do celosvětové skupiny dodávající prací a čisticí prostředky, kosmetiku, adheziva a lepidla.

Mapování procesů a adaptace klienta na nové předpisy v oblasti GDPR

Implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro českou společnost nabízející řešení pro čerpání zaměstnaneckých benefitů.

Mapování procesů klienta a příprava smlouvy o zpracování osobních údajů pro zákazníky klienta

Implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro významný český stavební holding.

Školení a následná adaptace na novou právní úpravu v oblasti GDPR

Implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro brokerskou pojišťovací společnost.