Vojtěch Jiraský

Advokát

Specializuji se na:

  • soudní spory a rozhodčí řízení
  • sportovní právo
  • insolvence
  • duševní vlastnictví a IT právo

  • závazkové právo

Více o Vojtěchovi:

Vojtěch je spolupracujícím advokátem v advokátní kanceláři Urban & Hejduk s předchozí zkušeností z právního oddělení významné mezinárodní společnosti podnikající v oblasti chemického a spotřebního zboží. V rámci své praxe se Vojtěch zaměřuje na řešení vnitrostátních i mezinárodních sporů, včetně rozhodčích řízení, a zejména se specializuje na oblast sportovního práva a sportovních arbitráží. Vojtěch má také rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů ve sporech z nekalé soutěže a ochrany osobnosti, jakož i s poradenstvím klientům v oblasti práv duševního vlastnictví, včetně jednání s Úřadem průmyslového vlastnictví a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Vojtěch absolvoval roční studijní program na University of Glasgow, School of Law ve Skotsku, kde se zaměřoval na mezinárodní právo a právo životního prostředí. 

Členství:

  • Česká advokátní komora

Vzdělání:

  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2020

  • University of Glasgow, School of Law (Glasgow), studijní pobyt, 2019

Jazyky:

  • český
  • anglický