Bankovnictví, finance a kapitálový trh

V oblasti bankovnictví a financí poskytujeme komplexní právní služby, a to jak na straně bank, úvěrujících institucí či investičních společností a fondů, tak i na straně jejich klientů. Naše právní služby zahrnují, kromě jiného, poradenství v oblasti bankovní regulace vč. zastupování klientů před Českou národní bankou, tvorbu a revizi smluvních podmínek při poskytování zejména projektového financování, právní prověrky financovaných subjektů a jejich projektů a přípravu právních stanovisek (legal opinion) ke specifickým otázkám rozhodným z pohledu financování.

Dále se zaměřujeme i na regulaci kapitálového trhu. Jsme připraveni poradit klientům z řad obchodníků s cennými papíry, investičních společností nebo i finančních zprostředkovatelů se stále se zpřísňující regulací jejich činností. Poradenství poskytujeme i při kontrolách ze strany dohledových orgánů nebo ve sporech se zákazníky. Není pro nás problém zajistit pro klienta i kompletní implementaci regulatorních požadavků v určité oblasti.

V oblasti bankovnictví, financí a kapitálového trhu poskytujeme zejména následující služby:

  • Regulatorní poradenství pro banky a poskytovatele finančních služeb
  • Příprava a revize smluvní dokumentace v souvislosti s financováním
  • Právní prověrky financovaných subjektů/projektů
  • Zastupování klientů v řízeních před Českou národní bankou a Finančním arbitrem
  • Zastupování klientů ve sporech souvisejících s finančním trhem

V této oblasti jsme již řešili:

Právní podpora banky v rámci projektového financování OZE

Právní poradenství poskytované významné bance v rámci financování energetických projektů (bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny, lokální distribuční soustavy, malé vodní elektrárny a další) vč. zpracování právních rozborů k regulatorním aspektům.

Zastupování dlužníka při refinancování energetických projektů

Právní poradenství provozovatelům výrobních zdrojů v oblasti projektového financování vč. refinancování stávajících úvěrů.

Regulatorní poradenství investiční společnosti

Právní poradenství investiční společnosti v oblasti regulatorních aspektů včetně zastupování klienta před Českou národní bankou.