Radek Miškovský

Advokátní koncipient

Specializuji se na:

  • soudní spory a rozhodčí řízení

  • právo obchodních korporací

  • restrukturalizace a insolvence

  • závazkové právo

Více o Radkovi:

Radek je koncipientem v advokátní kanceláři Urban & Hejduk. Součástí týmu Urban & Hejduk je od roku 2019, kdy v kanceláři působil nejprve jako stálý právní asistent. Během studia na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni rovněž absolvoval roční studijní program na Università di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza v Itálii. V rámci své koncipientské praxe se zaměřuje zejména na oblast práva závazkového, práva obchodních korporací včetně M&A, práva insolvenčního a řešení soudních sporů.

Členství:

  • Česká advokátní komora

Vzdělání:

  • Západočeská univerzita, Právnická fakulta (Plzeň), titul Mgr., 2023

  • Università di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza (Catania), studijní pobyt, 2022

Jazyky:

  • český
  • anglický