Jiří Seydler

Advokát

Specializuji se na:

  • soudní spory a rozhodčí řízení

  • závazkové právo

  • právo obchodních korporací

  • nemovitosti a stavební řízení

Více o Jiřím:

Jiří je spolupracujícím advokátem v advokátní kanceláři Urban & Hejduk, kde začínal jako advokátní koncipient. Dříve působil bezmála 6 let jako advokátní koncipient a právní asistent v přední české advokátní kanceláři, kde se zaměřoval na řešení sporů. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se zaměřoval na občanské právo procesní i hmotné a na trestní právo. V průběhu studia absolvoval studijní pobyt v rámci programu Erasmus na univerzitě v nizozemském Nijmegenu, kde se zabýval evropským a mezinárodním právem. Ve své právní praxi se zabývá řešením sporů včetně rozhodčího řízení, závazkovým právem a právem obchodních korporací.

Členství:

  • Česká advokátní komora

Vzdělání:

  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2019

  • Radboud University, Faculty of Law (Nijmegen, Nizozemí), studijní pobyt, 2017

Jazyky:

  • český
  • anglický