David Břečka

Advokátní koncipient

Specializuji se na:

  • závazkové právo

  • právo obchodních korporací
  • správní právo
  • trestní právo
  • mezinárodní právo soukromé

Více o Davidovi:

David je advokátním koncipientem v advokátní kanceláři Urban & Hejduk. Před zahájením spolupráce s námi pracoval David několik let v advokátní a insolvenční kanceláři v Brně. V rámci své koncipientské praxe se zaměřuje zejména na oblast závazkového práva, práva obchodních korporací, správního práva, řešení soudních sporů a insolvenční řízení.

Členství:

  • Česká advokátní komora

Vzdělání:

  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta (Brno), titul Mgr., 2023

Jazyky:

  • český
  • anglický