Alžběta Slavíčková

Advokátka

Specializuji se na:

  • soudní spory a rozhodčí řízení

  • závazkové právo

  • duševní vlastnictví a IT právo

  • soutěžní právo

Více o Alžbětě:

Alžběta Slavíčková je trvale spolupracující advokátkou v advokátní kanceláři Urban & Hejduk. Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří Urban & Hejduk pracovala Alžběta jako právní asistentka v přední české advokátní kanceláři. Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze rovněž vystudovala bakalářský studijní program Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své právní praxe se zaměřuje zejména na oblast soudních sporů, občanského práva, závazkových vztahů a vymáhání pohledávek.

Členství:

  • Česká advokátní komora

Vzdělání:

  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2019

  • Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, studijní program Mediální studia (Praha), titul Bc., 2015

Jazyky:

  • český
  • anglický