Právo obchodních korporací

V oblasti práva obchodních korporací zajišťujeme komplexní právní služby. Máme rozsáhlé zkušenosti při zakládání kapitálových společností, korporátních změnách ve společnostech, změnách výše základního kapitálu, konání valných hromad, vypracování smluv o výkonu funkce, převodech obchodních podílů a akcií a dalších oblastech práva obchodních korporací. Mezi naše klienty v této oblasti patří řada předních českých i zahraničních společností napříč všemi obory.

V oblasti práva obchodních korporací poskytujeme zejména následující služby:

  • Due diligence obchodních korporací
  • Změny výše základního kapitálu
  • Poradenství při konání valných hromad a uplatnění práv na valných hromadách
  • Poradenství při korporátních změnách ve společnostech
  • Příprava smluv o výkonu funkce

Kontaktujte nás

V této oblasti jsme již řešili:

Právní podpora při změnách základního kapitálu

Právní poradenství zahraniční investiční skupině v souvislosti se zvýšením základního kapitálu dceřiné společnosti.

Komplexní poradenství při zakládání právnických osob

Právní poradenství při zakládaní kapitálových společností pro významné české i zahraniční osoby.

Právní podpora při nastavení vnitřních poměrů obchodních korporací

Právní poradenství při nastavování modelu řízení společností.

Zastupování klienta na valných hromadách

Zastupování akcionářů na valných hromadách.

Právní podpora při konání valných hromad

Právní poradenství při konání valných hromad a uplatnění práv společníků/akcionářů na valných hromadách.

Tvorba smluvní dokumentace pro statutární a kontrolní orgány

Vypracování smluv o výkonu funkce pro statutární i kontrolní orgány.

Právní podpora při sporech o vnitřní poměry obchodní korporace

Právní poradenství při sporech mezi akcionáři společnosti.

Právní podpora při změnách základního kapitálu

Právní poradenství při emisi akcií.

Majetkové převody obchodních podílů a akcií

Právní poradenství při převodu obchodních podílů a akcií (vč. akcií vedených na majetkových účtech CDCP).

Právní podpora při změnách vnitřních poměrů obchodní korporace

Právní poradenství při korporátních změnách ve společnostech (volba a odvolání členů statutárních a kontrolních orgánů, změn sídla, změny v předmětu podnikání, udělení prokury a další).