Nemovitosti a stavební řízení

V oblasti nemovitostí a stavebního práva poskytujeme klientům komplexní poradenství ve všech fázích realizace nemovitostních projektů. Máme rozsáhlé zkušenosti s rezidenční i průmyslovou výstavbou i akvizicemi dokončených nemovitostí nebo zemědělských pozemků. Zastupujeme klienty v řízeních před správními úřady, v jednáních při přípravě smluvní dokumentace související s výstavbou i převody všech typů nemovitostí, i v soudních sporech týkajících se nemovitostí. Poskytujeme poradenství ve věcech nájmu i dalších věcných práv.

V oblasti nemovitostí a stavebního řízení poskytujeme zejména následující služby:

  • Nemovitostní akvizice zahrnující transakční poradenství a hloubkové právní prověrky
  • Správa a pronájem nemovitostí
  • Právní podpora v souvislosti s přípravou developerských projektů
  • Právní zastoupení v rámci územních a stavebních řízení včetně případného procesu EIA
  • Právní podpora v souvislosti s financováním nemovitostí

V této oblasti jsme již řešili:

Podpora při výstavbě logistického parku

Právní poradenství při prodeji pozemků pro účely výstavby logistického parku.

Poradenství při realizaci developerského projektu

Právní poradenství v souvislosti s koupí pozemků a následnou realizací developerského projektu rezidenční výstavby.

Právní podpora při developmentu rekreačních objektů

Právní poradenství prodávajícímu při prodeji rekreačních apartmánů v rámci developerského projektu. 

Zastupování ve stavebním řízení

Právní poradenství ve stavebním řízení v souvislosti se stavebními úpravami průmyslové haly.

Zastupování ve sporech o odpovědnosti za vady

Zastupování prodávajícího ve sporu o vady nemovitosti v rámci developerského projektu.

Právní podpora při nemovitostních transakcích

Komplexní právní poradenství v souvislosti s akvizicemi nemovitostí vč. právních prověrek due diligence.

Zastupování ve sporech o vypořádání spoluvlastnictví

Právní poradenství vlastníkovi rezidenční rodinné vily při vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti.

Komplexní podpora developera rezidenčního objektu

Právní poradenství při demolici historicky chráněné nemovitosti v centru města a následném projektování a výstavbě nového objektu.

Podpora při uzavírání nájemních smluv v komerčním objektu

Právní poradenství v souvislosti s pronájmem komerčních ploch v rámci polyfunkčních nemovitostí v České republice.

Zastupování developera v oblasti retailu

Právní poradenství developerské společnosti při akvizici rozsáhlé nemovitosti s využitím pro komerční účely a související příprava smluvní dokumentace s budoucími retailovými nájemci.