Fúze a akvizice

V oblasti fúzí a akvizic pro klienty zajišťujeme komplexní právní služby, a to při akvizicích i prodejích majetkové účasti anebo závodu (či jeho části), přeměnách a restrukturalizacích. Disponujeme týmem právníků, kteří mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti hloubkových právních prověrek, při strukturování transakcí (včetně daňového hlediska) a vyjednávání o transakční dokumentaci, jakož i v rámci post-transakčního poradenství.  Mezi naše klienty v oblasti M&A patří čeští i zahraniční investoři a financující banky.

V oblasti fúzí a akvizic poskytujeme zejména následující služby:

  • Příprava a strukturování transakcí na straně prodávajících či kupujících
  • Právní prověrky cílového aktiva vč. vendor due diligence, agendy Q&A či organizace a správy data room
  • Příprava či revize transakční dokumentace
  • Právní podpora v rámci podpisu transakční dokumentace a při vypořádání transakce
  • Právní poradenství po realizaci transakce
  • Přeměny společností 

V této oblasti jsme již řešili:

Akvizice energetických zdrojů

Právní poradenství významné investiční skupině v souvislosti s akvizicemi energetických zdrojů včetně právních prověrek due diligence a post-transakční přeměny.

Prodej korporace zabývající se distribucí v oblasti farmacie

Zastupování českého společníka při prodeji podílů ve společnosti působící v oblasti distribuce farmaceutických výrobků zahraničnímu nadnárodnímu koncernu.

Akvizice rekreačního areálu

Zastupování investora při koupi české společnosti vlastnící a provozující rozsáhlé rekreační zařízení vč. due diligence.

Prodej korporace zaměřené na tisk a balící služby

Zastupování českého společníka při prodeji části podílu v přední společnosti působící v oblasti profesionálního tisku a obalových produktů.

Akviziční financování projektu VTE

Zastupování významné české banky v souvislosti s financováním akvizice větrného parku.

Prodej internetové platební brány

Zastupování společníků při prodeji majetkové účasti ve společnosti zaměřující se na vývoj a správu internetové platební brány.

Prodej telekomunikační společnosti

Poradenství skupině investorů v souvislosti s prodejem několika společností v oblasti telekomunikačních sítí, včetně organizace a správy virtuálního data room pro due diligence.

Akvizice retailového parku

Právní poradenství významnému českému investorovi při akvizici regionálního retailového parku.

Vstup zahraničního investora do české korporace

Zastupování zahraničního investora při nabytí podílu ve společnosti zaměřené na výrobu dopravních pásů a řemenů.  

Akvizice českého prodejního řetězce optik

Zastupování investora při akvizici největší maloobchodní sítě optik v ČR. 

Akvizice výrobce nápojů, transakční poradenství

Právní poradenství významnému evropskému distributorovi nealkoholických nápojů při akvizici výrobce souvisejícího sortimentu.

Akvizice výrobce a distributora potravinových doplňků

Zastupování zahraničního investora při akvizici výrobce a distributora potravinových doplňků.